Azerbajdzjan

Sveriges bilaterala förbindelser med Azerbajdzjan är goda och besöksutbyte i båda riktningar har ägt rum under senare år.

Azerbajdzjan omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat ska stödja reformprocesser för ett närmande till EU i landet, liksom demokratisering och att främja respekt för mänskliga rättigheter. Relationen mellan EU och Azerbajdzjan utgörs av ett Partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA). Förhandlingar pågår om ett associeringsavtal mellan EU och Azerbajdzjan, som ska ersätta PSA. EU och Azerbajdzjan har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal.

Det finns ett växande intresse hos svenskt näringsliv för Azerbajdzjan och bland annat har svenska telekomföretag etablerat sig i landet. Telekommunikations- och verkstadsprodukter utgör den största andelen av svensk export till Azerbajdzjan. Den svenska importen från Azerbajdzjan består främst av olja.

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet, för perioden 2014-2020, finns utrymme för regionala insatser i Azerbajdzjan. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU.

EU stödjer även Azerbajdzjan genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Sverige öppnade en ambassad i Azerbajdzjans huvudstad Baku i mars 2014. Ambassadören är baserad i Stockholm och dennes frånvaro leds ambassaden av en chargé d'affaires a.i. Azerbajdzjan har en ambassad i Stockholm.

 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök