Azerbajdzjan

Azerbajdzjan omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Relationen mellan EU och Azerbajdzjan utgörs av ett ett partnerskaps- och samarbetsavtal från 1999. 2018 enades EU och Azerbajdzjan om nya partnerskapsprioriteringar, som ska vägleda och stärka partnerskapet under de kommande åren. Förhandlingar pågår om ett nytt avtal mellan EU och Azerbajdzjan, som ska ersätta PSA. EU och Azerbajdzjan har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal.

Telekommunikations- och verkstadsprodukter utgör den största andelen av svensk export till Azerbajdzjan. Den svenska importen från Azerbajdzjan består främst textilvaror och verkstadsprodukter.

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020 finns utrymme för regionala insatser i Azerbajdzjan. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas EU-närmande genom stöd främst inriktat på att:

  1. öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling,
  2. bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt
  3. förbättra miljö och begränsa klimatpåverkan.

Jämställdhet är fortsatt en horisontell prioritering inom det svenska stödet. Stödet anpassas till respektive lands ambitioner, förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer Azerbajdzjan genom EU:s grannskapsinstrument (ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014–2020. Azerbajdzjan ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Sverige öppnade en ambassad i Azerbajdzjans huvudstad Baku år 2014. Azerbajdzjan har en ambassad i Stockholm. 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Azerbajdzjan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 31 träffar.