Azerbajdzjan

Azerbajdzjan omfattas av EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser i landet, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Relationen mellan EU och Azerbajdzjan utgörs av ett Partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA). Förhandlingar pågår om ett associeringsavtal mellan EU och Azerbajdzjan, som ska ersätta PSA. EU och Azerbajdzjan har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal.

Telekommunikations- och verkstadsprodukter utgör den största andelen av svensk export till Azerbajdzjan. Den svenska importen från Azerbajdzjan består främst textilvaror och verkstadsprodukter.

Inom Sveriges resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014–2020 finns utrymme för regionala insatser i Azerbajdzjan. Strategin beräknas omfatta totalt cirka 8 miljarder kronor. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling, 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt att prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Azerbajdzjan genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014–2020.

Sverige öppnade en ambassad i Azerbajdzjans huvudstad Baku år 2014. Sveriges ambassadör är baserad i Stockholm och i ambassadörens frånvaro leds ambassaden av en chargé d'affaires. Azerbajdzjan har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Azerbajdzjan

Prenumerera

Totalt 20 träffar.