Frankrike

Sedan Sveriges inträde i den Europeiska unionen år 1995 har de svensk-franska relationerna gradvis förstärkts. Detta illustreras inte bara av ett närmare samarbete i olika EU-frågor utan också av en expanderande handel och ett ökat intresse för direktinvesteringar i respektive land, ökande turism och utbyte inom bland annat utbildning/forskning och kultur. Det politiska besöksutbytet mellan Sverige och Frankrike är aktivt.

Sverige och Frankrike har under senare år fört en nära dialog inom ett flertal politikområden inom EU-samarbetet. Som exempel kan nämnas hållbar utveckling, arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor, forskning samt ungdoms- och jämställdhetsfrågor. Sedan 2017 har Sverige och Frankrike även ett partnerskap för innovation och gröna lösningar.

Frankrike är Sveriges nionde största exportmarknad (verkstadsprodukter, transportmedel, kemiska produkter, livsmedel, dryck, mineraloljeprodukter). Varuimporten (kemiska produkter, verkstadsprodukter, transportmedel, livsmedel, dryck, tobak) från Frankrike ligger på åttonde plats. 300-400 företag med svenskt ägande finns idag etablerade i Frankrike. Tillsammans sysselsätter dessa upp emot 100 000 personer. Ungefär 200 franska företag finns etablerade i Sverige. En av de större fransk-svenska affärerna under senare år var företaget Pernod-Ricards köp av Vin & sprit 2008.

Frankrike är ett av de populäraste resmålen för svenska turister och varje år reser flera hundra svenska Erasmusstudenter till lärosäten i Frankrike för att studera. Frankrike är därmed det näst största mottagarlandet för svenska Erasmusstudenter, och även näst största europeiska avsändarland vad gäller inresande studenter till Sverige (både studier och praktik). Svenskundervisning bedrivs vid tio universitet i Frankrike och det finns sju lektorer och ca 700 studerande.

Kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike är betydande, bland annat genom Sveriges kulturhus i Paris, det enda kulturhus Sverige har utomlands. År 2010 var ett särskilt betydelsefullt år för de svensk-franska förbindelserna med anledning av 200-årsjubileet av att Jean Baptiste Bernadotte (sedermera Karl XIV Johan) valdes till kronprins vid riksdagen i Örebro år 1810.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Frankrike

Prenumerera

Totalt 92 träffar.