Georgien

Sveriges relationer med Georgien är goda och besöksutbytet har under senare år varit tätt.

EU-närmandet är en viktig drivkraft för reformprocessen i Georgien. Unionens relationer med landet har också fördjupats betydligt de senaste åren, inte minst inom ramen för EU:s Östliga partnerskap. Den 27 juni 2014 undertecknade Georgien och EU ett associeringsavtal (förkortat AA), som ersätter det tidigare  partnerskaps- och samarbetsavtalet (PSA). Associeringsavtalet innebär också att ett fördjupat frihandelsområde (Deep and Comprehensive Free Trade Area, förkortat DCFTA) skapats mellan EU och Georgien. Ett avtal om viseringsförenkling trädde i kraft i mars 2011 och en dialog förs om viseringsfrihet som långsiktigt mål.

Sveriges reformsamarbete med Georgien styrs av en resultatstrategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet för perioden 2014-2020. Strategin beräknas omfatta totalt ca 8 miljarder kronor och stödet till Georgien beräknas uppgå till ca 120 miljoner kronor/år. Syftet med reformsamarbetet är att bidra till ländernas närmande till EU genom stöd främst inriktat på att 1) öka ländernas ekonomiska integrering med EU och deras marknadsekonomiska utveckling 2) bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat, samt 3) förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan. Det svenska stödet kommer fortsatt prioritera insatser inom jämställdhetsområdet. Stödet anpassas till respektive lands förutsättningar och utmaningar i EU-närmandet.

EU stödjer även Georgien genom EU:s grannskapsinstrument (European Neighbourhood Instrument, ENI). Syftet med ENI är att främja fred, stabilitet och ekonomisk tillväxt i hela regionen genom att stödja politiska och ekonomiska reformer i de 16 partnerländerna. ENI har en total budget på ca 15,4 miljarder EUR för perioden 2014-2020.

Handelsförbindelserna mellan Sverige och Georgien ökar över tid. Det finns ett tydligt intresse från svenskt näringsliv för Georgien och bland annat svenska telekomföretag finns etablerade i landet. Sverige har under de senaste åren importerat främst råvaror och bränslen från Georgien, medan Sveriges export till landet huvudsakligen utgörs av verkstadsprodukter.

Georgien har en ambassad i Stockholm, och i slutet av 2010 öppnade Sverige en ambassad i Tbilisi.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök