Lettland

Sverige är en viktig aktör i Lettland och dialogen är tät, såväl politiskt, ekonomiskt som genom lokalt och regionalt samarbete. Den mellersta delen av Lettland, tidigare Livland, var svenskt mellan 1621 och 1709. Omkring 6 000 letter kom till Sverige som flyktingar i samband med andra världskriget, varför det också finns starka band mellan länderna på det personliga planet. Sverige var starkt engagerat i uppbyggnaden av samhället i samband med Lettlands återvunna självständighet 1991 och senare i förberedelserna inför landets EU-inträde.

Ett hundratal svenskar är bosatta i Lettland och turismen i båda riktningarna har ökat på senare år som en följd av förbättrade flyg- och båtförbindelser. Sverige har en stor företagsnärvaro i Lettland och ca 400 svenskrelaterade företag är verksamma i landet. Sverige står också för den största delen av de utländska investeringarna. Swedbank, SEB och Nordea är landets största banker med drygt 50 procent av marknaden. ICA/Rimi är ett av de största detaljhandelsföretagen och Telia Sonera och Tele2 är betydande aktörer i telekomsektorn. Hennes & Mauritz öppnade sin första butik i Baltikum i Riga 2012 och har sedan expanderat i regionen.

Stockholm School of Economics i Riga (SSE Riga), som grundades på initiativ av Handelshögskolan i Stockholm 1993, är idag väletablerad i Riga och dess företrädare deltar aktivt i den ekonomiska debatten i Lettland.

År 2004 var en milstolpe då de två övergripande utrikespolitiska målen - medlemskap i EU och Nato - förverkligades. Från 2014 ingår Lettland dessutom i eurozonen och har därmed euron som betalningsmedel. Närheten och förhållandet till Ryssland präglar utrikespolitiken och förbindelserna länderna emellan har ofta varit ansträngda. Lettland värnar om det goda samarbetet kring Östersjön och man framhåller alltmer vikten av att främja det nordisk-baltiska samarbetet. Inom EU ligger Lettland nära Sverige i flertalet frågor. Undervisning i svenska bedrivs på ett tiotal institutioner i Lettland och det finns uppskattningsvis ca 700 elever som studerar svenska. Intresset för svensk litteratur, film, musik och bildkonst/design är stort. Översättningar av svensk skönlitteratur, moderna deckare såväl som klassiska författare, och barnlitteratur publiceras frekvent. Många yngre svenska musikartister är välkända i Lettland.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 51 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida