Luxemburg

Sverige har sedan lång tid mycket goda relationer med Luxemburg. Sveriges förbindelser med Luxemburg präglas av samarbetet inom EU och handelsutbyte. En Stockholmsbaserad ambassadör ansvarar för de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Luxemburg, inklusive främjande av ekonomiska och kulturella intressen. Ambassadören följer också Luxemburgs positioner i EU-frågor samt i andra multilaterala fora. I Luxemburg finns en svensk honorär generalkonsul. Henri I, nuvarande storhertig av Luxemburg, är genom sin mor barnbarn till framlidne drottning Astrid av Belgien, född svensk prinsessa.

Svensk export till Luxemburg är förhållandevis liten och består huvudsakligen av järn- och stålvaror samt verkstadsprodukter. Samtliga större svenska banker finns representerade i Luxemburg och de ca 1 800 svenskar som bor i landet är huvudsakligen verksamma inom finanssektorn och inom EU:s institutioner.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumrelger kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök