Luxemburg

Sverige har sedan lång tid mycket goda relationer med Luxemburg. Sveriges förbindelser med Luxemburg präglas av samarbetet inom EU och handelsutbyte. En Stockholmsbaserad ambassadör ansvarar för de bilaterala förbindelserna mellan Sverige och Luxemburg, inklusive främjande av ekonomiska och kulturella intressen. Ambassadören följer också Luxemburgs positioner i EU-frågor samt i andra multilaterala fora. I Luxemburg finns en svensk honorär generalkonsul. Henri I, nuvarande storhertig av Luxemburg, är genom sin mor barnbarn till framlidna drottning Astrid av Belgien, född svensk prinsessa.

Den svenska exporten till Luxemburg är förhållandevis liten och består huvudsakligen av järn- och stålvaror samt verkstadsprodukter. Samtliga större svenska banker finns representerade i Luxemburg och de ca 1 800 svenskar som bor i landet är huvudsakligen verksamma inom finanssektorn och inom EU:s institutioner.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Luxemburg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 13 träffar.