Egypten

Sverige och Egypten har goda bilaterala relationer. Kontakterna och besöksutbytet mellan Sverige och Egypten sker på flera olika nivåer och är frekvent. Sverige har en ambassad i Kairo och Egypten har en ambassad i Stockholm.

Egypten är en viktig handelspartner till Sverige och ett antal stora svenska företag finns representerade i landet. Den svenska exporten till Egypten består främst av trä, metaller, och verkstadsprodukter och den svenska importen från Egypten består till störst del av mattor, kläder och frukt. För uppdaterad handelsstatistik hänvisas till Kommerskollegium.

Sverige har inget bilateralt bistånd till Egypten men landet omfattas av Sveriges regionala samarbetsstrategi för Mellanöstern och Nordafrika. Det regionala stödet syftar bland annat till att främja respekten för de mänskliga rättigheterna, stödja ett hållbart nyttjande av gränsöverskridande vattenresurser, samt till att verka för ekonomisk integration. Svenskt stöd till Egypten har bl.a. gått till insatser för att stödja demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter.

Egypten har sedan länge varit ett populärt resmål för svenska turister. Under fliken ”Reseinformation Egypten” kan du läsa mer om aktuell reseinformation för Egypten.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Egypten

Prenumerera

Totalt 20 träffar.