Irak

Sveriges diplomatiska förbindelser med Irak går långt tillbaka. Redan 1903 inleddes Sveriges diplomatiska förbindelser med dåvarande Osmanska riket och ett svenskt konsulat upprättades. Sveriges ambassad i Bagdad återöppnades sommaren 2009. Sedan 2011 finns även ett sektionskansli under Sveriges ambassad i Bagdad placerat i Erbil, i den irakiska regionen Kurdistan.

Sverige har ett brett och långsiktigt engagemang i Irak. Banden mellan Sverige och Irak är nära, understödda av ett stort mellanfolkligt utbyte. Uppskattningsvis två procent av Sveriges befolkning har rötter i Irak.

Regeringen beslutade 2017 om en femårig strategi för utvecklingssamarbetet med Irak. Strategin, som omfattar 1 miljard kronor för perioden 2017-2021, fokuserar på bidra till ett fredligt och inkluderande samhälle, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. En stor del av stödet går till återuppbyggnad och stabilisering i de områden som befriats från Daesh. Sverige har också ett omfattande humanitärt stöd till Irak som uppgår till ca 447 miljoner kronor för perioden 2017-2019.

Sverige deltar sedan 2015 till den militära kampen mot Daesh i Irak genom ett bidrag om 70 personer till den globala koalitionen mot ISIL:s militära utbildningsinsats i landet. Som en del av denna insats har Sverige bl.a. bidragit till utbildning av irakiska försvarsstyrkor rörande sjukvård, krigets lagar, strid i bebyggelse samt detektering av improviserade sprängladdningar. Sverige har också varit pådrivande inför etablerandet av EU:s civila insats i Irak (EU Advisory Mission in support of security sector reform in Iraq) som arbetar med stöd till civil säkerhetssektorreform. Sverige bidrar för närvarande med sex personer till insatsen.

Irak har historiskt varit en av Sverige största exportmarknader i Mellanöstern, men handeln har påverkats negativt av de senaste fyra årens konflikt i landet. Under 2018 uppgick den svenska exporten till 810 miljoner kronor. Exporten bestod huvudsakligen av kemiska och farmaceutiska produkter och transportmateriel. Importen från Irak uppgick till strax över 1 miljard SEK och bestod nästan uteslutande av råvaror och bränsle.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Irak

Prenumerera

Totalt 74 träffar.