Palestina

Palestina omfattar Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. Sverige erkände Staten Palestina den 30 oktober 2014. Det svenska generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten.

Sverige har ett stort engagemang för det palestinska statsbyggandet, med målsättningen om att Palestina ska bli en självständig, livskraftig, sammanhängande och demokratisk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet med 1967 års gränser som utgångspunkt. Sverige är en av de största europeiska givarna av bistånd till Palestina. Det svenska stödet syftar främst till att främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Sveriges totala stöd till palestinierna är omfattande och uppgår till ca 800 miljoner kronor år 2014, inklusive humanitärt stöd till palestinska flyktingar.

Sverige antog den 30 oktober 2014 en ny strategi för utvecklingssamarbete avseende Palestina under perioden 2015-2019 som i volym uppgår till 1, 5 miljarder kronor. Strategin omfattar tre områden: i) demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet; ii) miljö, klimat och katastrofberedskap; samt iii)privatsektorutveckling. Strategin är mer flexibel än den föregående och fokuserar i högre grad på insatser i område C på Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. Syftet är bland annat att stödja palestinskt statsbyggande samt att bistå palestinier att bo kvar. Regeringen främjar också kontakter mellan palestinska och israeliska företag samt ökade svenska investeringar i Palestina.

Sverige är sedan länge en av de fem största givarna av kärnstöd till FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar (UNRWA). Ungefär 5,3 miljoner registrerade flyktingar i Jordanien, Libanon, Syrien, Gaza och Västbanken är berättigade till dess stöd. För 2015 uppgick kärnstödet till UNRWA till 300 miljoner kronor.

Sverige deltar sedan 1997 i en civil observatörsstyrka på Västbanken med uppgift att förbättra säkerheten för Hebrons invånare. TIPH (Temporary International Presence in Hebron) har inga militära eller polisiära funktioner, utan verkar som ett neutralt vittne med uppgift att övervaka efterlevnaden av internationell humanitär rätt.

I rådsslutsatser som antogs under det svenska ordförandeskapet i EU i december 2009 klargjorde EU att man ska erkänna en palestinsk stat "när så är lämpligt". Den 31 oktober 2011 blev Palestina medlem i UNESCO och den 29 november 2012 antog FN:s generalförsamling, med klar majoritet, en resolution om Palestinas ställning i FN som permanent observatörsstat. Sverige röstade, i likhet med en majoritet av EU:s medlemsstater, för resolutionen. Den 30 oktober 2014 blev Sverige den 135:e staten i världen att erkänna Staten Palestina. De länder som erkänt Palestina representerar tillsammans 80 procent av världens befolkning, eller ca 5, 5 miljarder människor.

Europeiska unionen är en av de största biståndsgivarna till palestinierna. De senaste åren har EU:s och Sveriges stöd ökat, till en följd av det försämrade humanitära läget. Europeiska kommissionen kanaliserar ett omfattande bistånd genom mekanismen PEGASE. Löner och pensioner betalas ut till anställda inom hälso- och utbildningssektorerna via PEGASE-mekanismen.  

Europeiska unionen har en synlig roll även genom stöd till EU POL COPPS, dvs. EU:s rådgivande insats till stöd för den palestinska civilpolisens reformering och uppbyggnad samt stöd till rättsväsendet. Sverige sekonderar personal till denna insats.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Handel med Israel och Palestina

UD får många frågor om EU:s och Sveriges handel och handelsavtal med Israel och Palestina, liksom om produkter från israeliska bosättningar. Här har vi samlat svar på de vanligaste.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 57 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida