Uganda

Relationerna mellan Sverige och Uganda sträcker sig långt tillbaka och utvecklingssamarbetet inleddes i slutet av 1980-talet. Nuvarande strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Uganda gäller för perioden 2018–2023 och omfattar 2,4 miljarder kronor. Verksamheten inom ramen för strategin ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, en stärkt demokrati och ökad jämställdhet, en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, samt en jämlik och god hälsa.

Handelsutbytet är idag blygsamt men affärs- och handelsrelationerna mellan Sverige och Uganda har utvecklingspotential. Flera svenska högskolor har haft samarbete med universitet i Uganda, vilket har bidragit till att stärka den högre utbildningen och forskning i landet. Flera svenska myndigheter och kommuner har samarbeten med ugandiska motsvarigheter.

Sverige har en ambassad i Kampala. Uganda har ingen ambassad i Sverige utan representeras av Ugandas ambassad i Köpenhamn.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Uganda

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.