Laos

Sverige etablerade diplomatiska relationer med Laos 1964.

Sveriges relationer med Laos har historiskt dominerats av det utvecklingssamarbete som inleddes 1974. Sverige var länge ett av Laos viktigaste samarbetsländer och det svenska biståndet omfattade betydande volymer. Biståndet fasades ut under 2006–2011 och den svenska ambassaden i Vientiane stängdes 2008. Ett svenskt honorärt generalkonsulat öppnades i maj 2011. Laos har en ambassad i Sverige.

Sveriges affärsmässiga närvaro i Laos är tämligen blygsam. Uppskattningsvis finns idag ett fyrtiotal svenskar bosatta i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Laos

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 19 träffar.