Israel

Sverige har en ambassad i Tel Aviv och honorära konsulat i Haifa och Eilat. Israel har en ambassad i Stockholm. Sverige och Israel har ett brett samarbete inom bland annat innovation, handel, kultur och forskning.

Israel är en av Sveriges främsta handelspartners i regionen och flera svenska företag finns representerade i landet. Sverige öppnade 2018 ett innovationskontor i Tel Aviv. Sverige exporterar främst verkstadsprodukter, transportmedel, pappersvaror, stål och järn till Israel. Israel exporterar främst teknikprodukter, kemiska produkter och livsmedel till Sverige. Business Swedens kontor i Wien ansvarar för den israeliska marknaden. För uppdaterad handelsstatistik hänvisas till Kommerskollegium.

Sverige och Israel har traditionellt haft ett nära forskningssamarbete. Svenska och israeliska företag samt högskolor ingår i en lång rad gemensamma forskningsprojekt på tillämpad nivå och grundnivå. De industriella forskningssamarbetena genomförs framför allt i multilaterala program varav huvuddelen innefattas av EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa) där Israel är medlem.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Regeringens arbete med anledning av situationen i Israel och Palestina

Den 7 oktober genomförde Hamas en terroristattack mot Israel. Sedan dess har säkerhetsläget i regionen allvarligt försämrats. Här finns information om regeringens arbete med anledning av situationen:

Handel med Israel och Palestina

UD får många frågor om EU:s och Sveriges handel och handelsavtal med Israel och Palestina, liksom om produkter från israeliska bosättningar. Här har vi samlat svar på de vanligaste.

Innehåll om Israel

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 34 träffar.