Qatar

De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Qatar är goda. Sverige öppnade sin ambassad i Doha i maj 2014, en så kallad ”mini-ambassad”, vilket syftar på att ambassaden har ett begränsat uppdrag och en mindre personalstyrka. Qatar upprättade en ambassad i Sverige under 2015. Drygt 500 svenskar är bosatta i landet.

Ett antal svenska företag har representation i landet, företrädesvis via lokala representanter. Några har etablerat samrisk- eller dotterbolag. Den svenska exporten till Qatar år 2018 uppgick till knappt 2,2 miljarder kronor. Värdet på importen från Qatar var under samma år drygt 2,3 miljarder kronor.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Qatar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.