Familjekonflikt och familjerelaterat våld i utlandet

Uppdaterad

I ökande grad kontaktas svenska ambassader och konsulat av nödställda med hemvist i Sverige som under en utlandsresa utsatts för familjerelaterat våld och hot, ofta förbundet med hinder mot att återvända till Sverige.

Om du inför en utlandsresa är orolig för att bli illa behandlad av din familj, tvingad att stanna kvar i utlandet eller att bli bortgift mot din vilja ska du ta kontakt med svenska myndigheter innan du reser. I vissa länder erkänns inte ditt svenska medborgarskap och därmed kan ambassadens, konsulatets och UD:s möjligheter att hjälpa vara begränsade.

Före utresan - vad kan du göra?

  • Kontakta socialtjänsten, socialjouren eller polisen på din hemort före resan och berätta om din oro.
  • Om risken för problem utomlands är stor, kan det vara klokt att samråda med polisen eller socialtjänsten t.ex. om utlandsresan skulle kunna förhindras.

Webbplatsen för Sveriges kommuner och landsting har kontaktuppgifter till Sveriges kommuner. Varje kommun har en egen webbplats, där det finns kontaktuppgifter till socialtjänsten och, om det är en akut situation, till socialjouren.

Om du är utsatt för brott och det är en akut situation ringer du polisen på 112, vid övriga ärenden 114 14, och från utlandet +46 77 114 14 00. På polisens webbplats www.polisen.se/komtilloss finns mer information om polisens arbete.

Om du ändå reser, tänk på följande

  • Ta med telefonnummer/e-postadress till den person hos socialtjänsten eller polisen som du talat med, eller till någon kontaktperson i Sverige som du kan lita på.
  • Ta med mobil och ett extra SIM-kort till den.
  • Skriv ned eller lär dig utantill telefonnummer/e-postadress till svenska ambassaden eller konsulatet i det land du kommer resa till.
  • Skriv ned kontaktuppgifter till eventuella släktingar eller vänner i landet dit du åker, som du tror kan vara beredda att hjälpa dig.

Efter utresan - vad kan UD göra?

Ambassaderna, konsulaten och UD i Stockholm ger råd åt och bistår svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som får problem utomlands. Problemet kan bland annat gälla hedersrelaterat våld och hot, eller giftermål mot den egna viljan. Det kan också gälla att man lämnats kvar i utlandet utan pass och återresebiljett. Om du får problem bör du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i det land du är. Ambassaden, konsulatet och UD kan tillsammans med myndigheterna på din hemort undersöka vad som kan göras för att du ska kunna återvända till Sverige. På den här adressen hittar du alla ambassader och konsulat:

http://www.swedenabroad.com/sv-SE/.

Det kan samtidigt vara svårt för ambassaderna, konsulaten och UD i Stockholm att bistå på grund av att annan lagstiftning gäller i det land där du befinner dig. Familjelagstiftningen kan vara annorlunda. Det kan också under vissa omständigheter finnas hinder enligt vistelselandets lag för att du ska få resa ut ur landet. Är du svensk medborgare men även medborgare i det land du befinner dig i betraktas du som regel som medborgare i det landet. I vissa länder erkänns inte ditt svenska medborgarskap. Därmed kan ambassadens, konsulatets och UD:s möjligheter att hjälpa vara begränsade.

Är du orolig är det därför mycket viktigt att du kontaktar polis eller socialtjänst på din hemort före utlandsresan.

Äktenskapstvång

Sedan den 1 juli 2014 är det ett brott i Sverige att tvinga en person att ingå äktenskap även om det är giltigt i det land där äktenskapet ingås. Detta innebär att det är brottsligt att tvinga en person att ingå äktenskap såväl utomlands som i Sverige. Detsamma gäller för den som tvingar en person att ingå i en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Den nya brottsbestämmelsen innefattar även vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Det är därmed ett brott att vilseleda en person till att resa utomlands i syftet att tvinga denne att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för detta brott är fängelse i högst två år.