Hoppa till huvudinnehåll

Familjerelaterat tvång i utlandet

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är förbjudet i Sverige och du får inte heller utsättas för det utomlands. Riskerar du eller känner du någon som riskerar att utsättas för familjerelaterat eller hedersrelaterat tvång utomlands? Då kan du kontakta UD eller den svenska ambassaden i landet för att se vilken hjälp du eller den utsatta personen kan få.

UD i Stockholm och Sveriges ambassader arbetar för att hjälpa svenska medborgare och personer bosatta i Sverige som under en utlandsresa riskerar att kvarhållas och utsättas för familjerelaterat och hedersrelaterat våld och förtryck

Utsatt i utlandet – hur söker du hjälp?

Om du under en utlandsresa blir illa behandlad av din familj, tvingad att stanna kvar i utlandet, riskerar att utsättas för könsstympning eller bli bortgift mot din vilja bör du kontakta svenska ambassaden eller konsulatet i det land du befinner dig. Om det inte finns svensk representation i landet kan du vända dig till en ambassad eller konsulat i ett närliggande land.

Ambassaden och UD kan tillsammans med myndigheterna på din hemort i Sverige undersöka om något kan göras för att du ska kunna återvända till Sverige.

Sveriges ambassader och konsulat på Sweden Abroad

UD-jouren

Du kan även ringa UD-jouren på telefonnummer +46 (0) 8-405 50 05. UD-jouren är öppen dygnet runt, årets alla dagar.

Innan utresan - vad kan du göra?

Är du orolig för att du eller någon i din närhet ska föras utomlands och bli utsatt för könsstympning, giftas bort eller utsättas för någon annan form av brott? Kontakta då socialtjänsten, socialjouren eller polisen på din hemort innan resan och berätta om din oro och för att se om utlandsresan kan förhindras på något sätt.

Om du är utsatt för brott och det är en akut situation ringer du polisen på 112. Vid övriga ärenden 114 14, och från utlandet +46 77 114 14 00. Läs mer hos Polisen:

Polisens webbplats

På din kommuns webbplats finns kontaktuppgifter till socialtjänsten, och till socialjouren om det är en akut situation:

Lista över kommuner på SKR:s webbplats

För mer information om stöd för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck - besök webbplatsen:

hedersfortryck.se.

Om du är orolig men reser ändå - tänk på följande:

  • Ta med telefonnummer och e-postadress till den person hos socialtjänsten eller polisen som du talat med, eller till någon kontaktperson i Sverige som du kan lita på.
  • Om du har möjlighet, ta med en extra mobil och ett extra SIM-kort till den.
  • Skriv ned eller lär dig utantill telefonnummer/e-postadress till svenska ambassaden eller konsulatet i det land du kommer resa till.
  • Skriv ned kontaktuppgifter till eventuella släktingar eller vänner i landet dit du åker, som du tror kan vara beredda att hjälpa dig.

För dig som är yrkesverksam

Myndigheter är välkomna att kontakta UD:s sektion för familjekonfliktfrågor på telefonnummer 08-405 55 88 vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.

UD-jouren är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Hit kan både myndighetspersoner och privatpersoner vända sig i en akut nödsituation: telefonnummer 08-405 50 05.

Både vuxna och barn som utsätts – eller riskerar att utsättas – för hedersrelaterat våld och förtryck i utlandet kan kontakta en svensk ambassad eller konsulat eller UD för rådgivning. UD har främst en samordnande roll och fungerar som kontaktlänk mellan den nödställda personen och myndigheter i Sverige.

Vid behov har UD kontakt med anhöriga och myndigheter i Sverige medan ambassaden i vistelselandet om möjligt har en direktkontakt med den nödställda personen samt myndigheter och organisationer i vistelselandet.

När det gäller minderåriga personer är UD beroende av socialtjänstens utredande verksamhet. Det kan till exempel röra sig om utfärdande av ett provisoriskt pass utan vårdnadshavarnas medgivande, vilket som regel endast görs efter att berörd socialtjänst yttrat sig positivt till att ett pass ska utfärdas.

I förhållande till vissa länder finns även internationella konventioner som kan bli aktuella i den här typen av ärenden till exempel Haagkonventionen om bortförda barn eller Haagkonventionen om skydd för barn. UD är svensk centralmyndighet för dessa konventioner och samarbetar med motsvarande centralmyndigheter i de länder som anslutit sig till konventionerna.

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck infördes nya lagar från den 1 juli 2020. Bland annat infördes ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Utreseförbudet ingår i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Utreseförbud beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. Ett utreseförbud kan förhindra att pass utfärdas och kan användas som skäl för att återkalla pass. Det är straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud.

Sedan den 1 juli 2014 är det ett brott i Sverige att tvinga en person att ingå äktenskap, även om det är giltigt i det land där äktenskapet ingås. Det innebär att det är brottsligt att tvinga en person att ingå äktenskap såväl utomlands som i Sverige. Detsamma gäller för den som tvingar en person att ingå i en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

Brottsbestämmelsen innefattar även vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Det är därmed ett brott att vilseleda en person till att resa utomlands i syftet att tvinga personen att ingå äktenskap eller äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för detta brott är fängelse i högst två år.

Den 1 juli 2020 skärptes lagstiftningen kring barnäktenskap. Det nya brottet, barnäktenskapsbrott, innebär att det är straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Till skillnad från brottet äktenskapstvång krävs det inte att det har använts något olaga tvång eller utnyttjande av offrets utsatta situation om brottet har begåtts mot ett barn. Även försök, förberedelse och stämpling till barnäktenskapsbrott är kriminaliserat i och med den nya skärpta lagstiftningen.

Könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet enligt lag i Sverige även om flickan eller kvinnan blir könsstympad utanför Sveriges gränser.

Laddar...