Dödsfall utomlands

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden ge anhöriga hjälp och stöd. Det kan vara i form av kontakt med lokala myndigheter, råd kring nödvändig dokumentation och registrering av dödsfallet.

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden hjälpa till med:

  • Få fram information om händelsen från lokala myndigheter. 
  • Råd om nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidna.
  • Råd om lokal begravning.
  • Registrering av dödsfallet hos Skatteverket.

Försäkring när någon dör utomlands

Om försäkring finns hjälper vanligtvis försäkringsbolagets larmcentral till med den praktiska hanteringen kopplad till dödsfallet. De kan exempelvis betala hemtransport av den avlidne.

Saknas försäkring kan ambassaden hjälpa anhöriga med råd vad gäller hemtransport eller lokal begravning på plats. Detta betalas av anhöriga. Ambassaden kan inte ge lån för sådana kostnader.

Om arv i internationella situationer

Reseinformation från ambassaderna

Vad gäller i landet du ska resa till? På den här sidan finns generell information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. På webbplatsen Sweden Abroad och via appen UD Resklar finns landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär.