Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka

Uppdaterad

Blir du allvarligt sjuk eller skadad när du är utomlands kan du få hjälp av ambassaden eller konsulatet. Det kan röra sig om kontakter med anhöriga i Sverige, läkare, sjukhus och myndigheterna i landet där du befinner dig.

Svenska ambassader och konsulat

Du kan också få hjälp att komma i kontakt med försäkringsbolagens larmcentraler, till exempel SOS-International, Euro-Alarm eller Europ Assistance. De kan ge aktiv hjälp genom att hålla direktkontakt med sjukhus och läkare och arrangera sjuktransport med mera.

Europeiska ERV Alarm (f d Euro-Alarm)
+46 770 456 92 (Spanien)
Europeiska ERV Alarm

SOS-International
+45 70 10 50 50 (Danmark)
SOS International

Europ Assistance (f d Nordic Assistance)
+46 8 58 77 17 00 (Sverige)
Europ Assistance

Dödsfall

Om en svensk avlider utomlands, kan ambassaden eller konsulatet bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga, dels med att ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket. Finns giltig försäkring arrangerar normalt försäkringsbolaget hemtransport av den avlidne, och i det fall det saknas försäkring, får hemtransporten bekostas av anhöriga. Ambassad/konsulat kan inte bevilja lån för sådana kostnader.

Följ UD Resklar på Facebook och Twitter

UD:s reseinformation direkt i fickan

I vår Resklar-app finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.