Hoppa till huvudinnehåll

Resa med dubbelt medborgarskap

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Men ett dubbelt medborgarskap kan ibland leda till att svenska myndigheter har begränsade möjligheter att hjälpa till om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland. Ett dubbelt medborgarskap kan också leda till att du kan bli inkallad för att göra militärtjänstgöring under din vistelse i landet.

Här finns svar på en del vanliga frågor om att resa med dubbelt medborgarskap.

Frågor och svar - resa med dubbelt medborgarskap

Alla svenska medborgare har rätt till konsulär hjälp utomlands, även du som har dubbelt medborgarskap. Dock kan ett annat medborgarskapsland begränsa vad svenska myndigheter får göra i det landet för att hjälpa till konsulärt. Det kan i vissa fall leda till att det kan vara svårt att få hjälp av svenska myndigheter om du hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland.

Många länder har obligatorisk militärtjänst. Om du är medborgare i ett land med obligatorisk militärtjänst kan du vara tvungen att göra militärtjänst i det landet, även om du är bosatt i Sverige. Du kan alltså bli inkallad, till exempel i samband med ett besök i ditt andra medborgarskapsland.

Har du dubbelt medborgarskap bör du tar reda på vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland, innan du reser dit.

I vissa länder kan du riskera fängelsestraff om det visar sig att du inte gjort din militärtjänst. I en del länder hjälper det inte att du inte känt till bestämmelsen eller att du har passerat den övre åldersgränsen för militärtjänst.

Om du reser med två pass kan gränspolis och tullmyndigheterna genomföra extra kontroller. Du kanske saknar in- eller utresestämpel i ett av passen. Anledningen till att du reser med två pass kan också ifrågasättas. 

I en del länder kan det ena passet beslagtas och du kan riskera böter. Det kan till och med hända att du hindras att lämna landet. 

Svenska myndigheter kan inte påverka andra länders bestämmelser om du nekas in- eller utresa, på samma sätt som Sverige inte tillåter andra länder att påverka svenska bestämmelser.

Du kan alltid söka konsulär hjälp hos en svensk utlandsmyndighet, men om du reser in i ett land med ditt andra pass kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du hamnar i en nödsituation.

Det är inte säkert att äktenskap som ingåtts i Sverige gäller i alla länder. Inte heller en svensk skilsmässa eller ett svenskt vårdnadsavgörande gäller automatiskt överallt. I vissa länder är det möjligt för en förälder att belägga ett barn med utreseförbud. Det kan innebära att en annan förälder kanske inte kan resa ut ur landet med barnet, trots att föräldern har vårdnaden om barnet i Sverige. Det är viktigt att kontrollera vad som gäller i ditt andra medborgarskapsland innan du reser dit. Mer information:

Bortförda barn

Om du blir sjuk i ett annat medborgarskapsland hänvisas du i första hand till den allmänna sjukvården som det landet erbjuder sina medborgare. Du som också har svenskt medborgarskap har dock alltid rätt att ansöka om konsulärt stöd vid en svensk utlandsmyndighet.

Tänk på att det är viktigt att ha en giltig reseförsäkring som täcker hela din resa och är giltig i landet eller regionen du ska resa till.

Är du svensk medborgare med dubbelt medborgarskap och hamnar i en nödsituation i ditt andra medborgarskapsland som varken du eller dina anhöriga kan lösa, bör du i första hand kontakta de lokala myndigheterna. Du kan också kontakta ditt försäkringsbolag. Om situationen ändå inte går att lösa kan du kontakta svenska ambassaden som kan ge dig råd och information.

För dig som grips av polis eller frihetsberövas utomlands är det alltid lagen i det landet som gäller, oavsett vilket medborgarskap du har. Vid osäkerhet rekommenderas att på förhand söka information om resmålets lagar och regler.

Läs mer om vad som gäller om du blir frihetsberövad när du är utomlands:

Frihetsberövad utomlands

Reseinformation från ambassaderna

Vad gäller i landet du ska resa till? På den här sidan finns generell information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. På webbplatsen Sweden Abroad och via appen UD Resklar finns landspecifik reseinformation och aktuell information om det händer något i landet som kan påverka dig som resenär.

Laddar...