Armenien - avrådan

Publicerad

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 9 oktober 2020 beslutat om att utvidga och ändra avrådan för resor till Armenien. Följande avrådan gäller:

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Armenien. Avrådan gäller tills vidare.