Tillgänglighetsredogörelse UD Resklar

Utrikesdepartementet står bakom den mobila applikationen UD Resklar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur UD Resklar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från UD Resklar som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till [email protected].

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla [email protected] så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning med nedsatt syn

Appen går att använda med skärmläsare men har brister:

  • I Svensklistan framgår det inte på ett maskinläsbart sätt att ett fält är felaktigt ifyllt.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • I Svensklistan är det enda som indikerar att ett formulärfält fyllts i felaktigt en röd ram runt fältet.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Allt innehåll är låst till stående orientering.
  • I Svensklistan går det inte att navigera ut från datumväljaren, som visas när användaren ska ange ankomstdatum eller utresedatum, med hjälp av tangentbord.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Obligatoriska fält i Svensklistan indikeras enbart med en asterisk som inte förklaras.
  • Inga korrigeringsförslag visas i Svensklistan. Det finns exempelvis fält som enbart accepterar siffror, men inget korrigeringsförslag visas när användaren fyller i bokstäver.
  • När användaren avanmäler sig själv eller någon annan från Svensklistan finns ingen möjlighet att ångra åtgärden, rätta inmatningsfel eller förhandsgranska och rätta inmatade uppgifter.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Utrikesdepartementet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Eftersom alla Sveriges ambassader använder appen och det är runt 250–300 personer som producerar innehåll till appen, består den av en stor mängd innehåll och sidor. En del fel, som kan betraktas som redaktionella fel, förekommer när texter läggs in med felaktigt rubrikgränssnitt och felaktigt rubricerade länkar. På grund av den stora mängden information i appen vore det dock oskäligt betungande för UD att korrekturläsa allt innehåll som läggs in av ambassadernas redaktörer. Om UD skulle kontrollera allt innehåll innan publicering skulle appen inte kunna tillhandahålla tillräckligt aktuell och uppdaterad information. För att granskningen skulle vara praktiskt genomförbar skulle dessutom mängden information i appen behöva begränsas.

En korrekturläsning som genomförs av personal på UD skulle därmed medföra sådana begränsningar i appens funktion att det inte väger upp för de fördelar som det skulle medföra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Alternativa lösningar, såsom att begränsa ambassadernas möjlighet att utforma innehållet, medför försämrad tillgänglighet i andra hänseenden.

Hur vi testat den mobila applikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av UD Resklar. Senaste bedömningen gjordes den 24 maj 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 maj 2022.