Vid dödsfall utomlands

Publicerad

Om en svensk dör utomlands kan ambassaden hjälpa till med att få fram information om händelsen från lokala myndigheter. Ambassaden kan också hjälpa anhöriga på plats med råd om hur man ska gå tillväga, dels med att ta fram nödvändig dokumentation för hemtransport av den avlidna och hjälper till att registrera dödsfallet hos Skatteverket.

Om försäkring finns hjälper vanligtvis försäkringsbolagets larmcentral till med den praktiska hanteringen kopplad till dödsfallet och bekostar exempelvis hemtransport av den avlidne.

Saknas försäkring kan ambassaden hjälpa anhöriga med råd vad gäller hemtransport alternativt lokal begravning på plats. Detta bekostas av anhöriga. Ambassaden kan inte bevilja lån för sådana kostnader.