Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Uttalande från Miljödepartementet

Uttalande från klimat- och miljöminister Åsa Romson angående regeringens position inför beslut om EU:s klimat- och energiramverk

Publicerad Uppdaterad

Om en dryg vecka ska Europeiska rådet fatta beslut om vilka klimat- och energipolitiska mål som ska gälla till år 2030. Beslutet är viktigt eftersom det styr medlemsländernas klimat- och energiarbete under många år framöver. EU-kommissionens förslag som presenterades tidigare i år innebär att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent, att minst 27 procent av energin ska vara förnybar samt ett mål om 30 procents energieffektivisering.

Den svenska regeringen anser att ambitionerna i kommissionens förslag borde varit betydligt högre än det förslag som nu ligger på bordet. Regeringen prioriterar nu att driva ett ambitiöst mål för utsläppsminskningar om 50 procent. Regeringen hade också välkomnat ett högre mål om förnybar energi i trakterna kring 40 procent. Vad gäller energieffektivisering så är det viktigaste att det blir ett bindande mål med en ambition om minst 30 procent energieffektivisering räknat som absolut mått.

Den nuvarande regeringen driver därmed en mer ambitiös linje än den tidigare. Eftersom det är sent i processen kommer det vara väldigt svårt att rubba de förslag om målnivåer som ligger på bordet och som många andra EU-länder tyvärr arbetar för att försvaga. Därför kommer regeringen att tillsammans med ambitionen om högre mål prioritera att driva på för en utveckling där EU inför klimatmötet i Paris nästa år, COP 21, ska kunna göra utfästelser i linje med ansvar och förmåga som omfattar ett klimatmål om 50 procent utsläppsreduktioner till 2030 jämfört med 1990. Regeringen agerar därför för att skapa en process som möjliggör ökade ambitioner efter Europeiska rådet i oktober.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.