Hoppa till huvudinnehåll
Uttalande av Romina Pourmokhtari

Uttalande av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Publicerad

Uttalande av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari med anledning av de ökade utsläppen i samband med sabotaget av Nord Stream.

Sabotaget av Nord Stream får allvarliga konsekvenser för klimatet, med ökade utsläpp på cirka 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter inom den svenska ekonomiska zonen, enligt Naturvårdsverket.

För att sätta den siffran i kontext, motsvarar det 12 procent av Sveriges totala utsläpp förra året enligt den preliminära statistiken från Naturvårdsverket. Det är ett klimatsabotage som orsakar stor skada för vår planet.

Den gas som skulle ha använts av mottagarländerna, har troligen ersatts av gas från en annan leverantör som har lett till ytterligare utsläpp.

Utöver de ökade utsläppen och de förödande konsekvenserna för klimatet, skapar det allvarliga utsläppet från Nord Stream också problem för Sverige i hur utsläppen ska registreras och om det ska ske inom vårt ESR-åtagande.

Det skulle vara väldigt olyckligt om det leder till att Sverige får betala böter till EU - trots att vi enligt den preliminära statistiken minskade våra utsläpp under år 2022.

Sverige kommer därför tillsammans med Danmark att initiera samtal med EU-kommissionen för att hitta en lösning på detta.

Min inställning är att när ett sabotage har skett på ett annat lands gasledning, vore det bekymrande om Sverige förväntas stå för notan och att utsläppen ska registreras som våra.

Laddar...