Remiss Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Diarienummer: Ku2015/01632/MF

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Sista dag att svara på remissen är den 3 augusti 2015.

Kontakt

Registrator, Kulturdepartementet
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-21 68 13
e-post till Registrator, Kulturdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.