Rättelse

I en tidigare version saknades två av Socialdepartementets ärendeförteckningar. Dessa har nu lagts till.