Artikel från Kulturdepartementet

Ungdom Mot Rasism, Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation

Publicerad · Uppdaterad

Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation som organiserar ungdomar som vill engagera sig mot rasism. I dagsläget har de cirka 3000 medlemmar. Ungdom Mot Rasism är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som är uppbyggd av och för ungdomar och består framförallt av lokala föreningar runt om i Sverige och finns på cirka 20 orter.

  • Isabella Andersson

    Isabella Andersson, ordförande för Ungdom Mot Rasism

    Foto: Ungdom Mot Rasism

  • Foto: Ungdom Mot Rasism

Hej, Isabella Andersson, ordförande, berätta hur ni bedriver ert arbete?

Vi arbetar med demokratiska metoder och använder kunskap som främsta verktyg. Grunden i verksamheten är lokal aktivism där medlemmar engagerar sig lokalt på det sätt som passar dem bäst. Det kan handla om att ordna demonstrationer, arrangera diskussionskvällar, diskutera på nätet, skriva insändare eller ordna fotbollsturneringar och kulturaktiviteter.

Vi arbetar också mycket med utbildning där fokus ligger på att sprida kunskap om och synliggöra rasism och andra begränsande maktstrukturer. Vi ordnar dels utbildningsträffar och studiecirklar för våra medlemmar men vi utbildar också skolor, föreningar och andra intresserade. Just nu genomför vi bland annat en satsning för att hjälpa skolor att utveckla sitt likabehandlingsarbete.

Vi jobbar också med politiskt påverkansarbete och opinionsbildning genom att sprida våra idéer i sociala medier, delta i debatter och lobba för våra politiska förslag.

Hur har ert arbete fått spridning?

Organisationen har funnits sedan 1996 och vi har därför med tiden vuxit till att bli en stor aktör som med hjälp av lokal förankring och ett gediget påverkansarbete har lätt att nå ut. Sociala medier är också ett viktigt verktyg för oss där vi årligen når hundratusentals personer med våra budskap och vårt arbete. Vi upplever också att det finns en stark vilja hos ungdomar att engagera sig för ett antirasistiskt samhälle. Då söker de sig ofta till oss för att få ett sammanhang, kunna träffa likasinnade och för att vi kan bistå med kunskap och metoder för antirasistiskt arbete.  

Vad ser du för svårigheter och möjligheter?

Att arbeta mot rasism är ett långsiktigt och ofta trögt arbete eftersom det tar tid att förändra normer och strukturer. I tider där diskussioner om exempelvis kostnader med invandring eller användningen av kränkande ord och uttryck är det som oftast uppmärksammas i media är det svårt att nå ut med bredare budskap eller djupare analyser om rasism som samhällsproblem. Vi upplever också att väldigt många aktörer och politiska partier fokuserar på att endast ta avstånd mot rasism när det som egentligen behövs är att någon tar ansvar för problemen som finns och är beredda att arbeta för reell förändring.

Vi ser dock mycket positivt på den vilja och det engagemang som finns hos många ungdomar och äldre. Allt fler är beredda att engagera sig antirasistiskt och där är det viktigt att vi och andra organisationer gör vårt bästa för att kanalisera och utveckla det engagemanget.