Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nu höjs taket i a-kassan

Publicerad

Den 7 september 2015 höjdes den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslog höjningen i vårbudgeten för 2015 och efter att riksdagen beslutat om förslaget träder det nu i kraft.

Foto: Maskot/Folio

– Nu höjs a-kassan. En olycka ska kunna komma ensam. Blir du av med jobbet ska du inte också bli fattig, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

En höjning är av väsentlig betydelse för att försäkringen ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och ett skyddsnät för individen vid arbetslöshet. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning.

Den högsta dagpenningen höjs till 910 kronor, vilket gör att den som har en månadsinkomst på upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Den tidigare högsta dagpenningen var 680 kronor per dag.

Även grundbeloppet höjs. Den högsta ersättningen som man kan få är nu 365 kronor, en höjning med 45 kronor.

Ersättningsnivåns avtrappning kommer fortsatt att gälla, det vill säga att efter dag 200 är ersättningen 70 procent och efter dag 300 är den 65 procent.

Det högsta beloppet i såväl den inkomstrelaterade försäkringen som grundförsäkringen höjdes senast 2002.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Förslag om höjd a-kassa i vårändringsbudgeten 2015

Regeringen förslog höjd ersättningsnivå i vårändringsbudgeten 2015. Riksdagen har beslutat om att förslaget träder i kraft den 7 september 2015.