Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringen vill korta vägen till jobb för nyanlända

Publicerad

Regeringen avser att lägga fram ett förslag om nya krav för att få etableringsersättning. Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett presseminarium fredagen den 8 april. Regeringen vill också utvidga traineejobben till att även omfatta nyanlända. Vid pressträffen presenterade arbetsmarknadsministern också ett flertal nya snabbspår.

Nya krav för etableringsersättning

Alla som kan jobba, ska jobba. Som arbetssökande ska man söka arbete och delta i aktiviteter för att få sin ersättning. Samma regler ska gälla oavsett om man får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller etableringsersättning som nyanländ. Den som inte uppfyller kraven inom ramen för etableringsplanen bör bli av med hela eller delar av sin ersättning.

De allra flesta människor har en stark drivkraft att använda sina kompetenser och skaffa sig den frihet som en egen försörjning innebär. I etableringsplanen saknas tillräckligt tydliga regler för vad som krävs av nyanlända i etableringsuppdraget för att få ersättning. Inom Regeringskansliet pågår ett arbete i syfte att tydliggöra kraven för dem som uppbär etableringsersättning.

Med det tidigare regelverket kunde en nyanländ person ha både full lön och full ersättning samtidigt inom ramen för etableringsplanen. Regeringen har avskaffat denna möjlighet.

När kommer de nya reglerna att träda i kraft?

Ett utredningsarbete pågår just nu internt inom Regeringskansliet och regeringen avser att komma med förslag så snart som möjligt.

Vad är syftet med förändringen?

Syftet är att alla arbetssökande ska behandlas lika. Det är rimligt att samma krav ställs oavsett vilken ersättning man får.

Traineejobben utvidgas

Traineejobben utvidgas till att även omfatta nyanlända som är 25 år eller äldre. Kraven på utbildning för att kvalificeras för traineejobb blir flexiblare. Syftet med utvidgningarna är att förbättra möjligheterna för dessa grupper att få utbildning som, i kombination med en anställning, kan leda till ett varaktigt arbete. Samtidigt underlättas arbetsgivarnas rekrytering av personer med rätt kompetens.

Fem nya snabbspår är klara

  • Tjänstemän inom byggsektorn, såsom byggingenjörer
  • Tekniker och ingenjörer inom fastighetsbranschen
  • Lastbilsförare
  • Tekniker, civilingenjörer och högskoleingenjörer
  • Målare

Sedan tidigare finns snabbspår i flera olika branscher, bland annat läkare, lärare och slaktare.

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringens etableringspolitik – korta vägen till jobb

- Det ska vara en skyldighet för nyanlända att ta ett arbete och en möjlighet att få ett arbete.
- Det ska inte bara vara ett jobb, det ska vara rätt jobb. Regeringen vill ta tillvara nyanländas kompetens genom individualiserade insatser, utbildningsmöjligheter och matchning.
- Arbete kommer först – språkinlärningen ska ske i ett sammanhang.
- Tidiga insatser under asyltiden är viktiga för att korta etableringstiden.
- Parallella processer kortar vägarna till etablering: validering, komplettering och parallella studier i svenska.
- Att erbjuda utbildning ska ses som en investering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.