Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Lansering av nordisk rapport om ett hållbart energisystem till 2050

Publicerad

Den 23 maj 2016 stod energiminister Ibrahim Baylan värd när en rapport från Nordisk Energiforskning och International Energy Agency (IEA) presenterades i Stockholm. Rapporten visar på möjliga vägar för Norden som region att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

Ladda ner:

 • Energiminister Ibrahim Baylan

  Energiminister Ibrahim Baylan inledde seminariet och lanseringen av rapporten från IEA och Nordisk Energiforskning den 23 maj 2016.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Markus Wråke

  Markus Wråke, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och projektledare för Nordic Energy Technology Perspectives 2016, presenterade rapporten.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Panelsamtal

  Panelsamtal: Karolina Isaksson, forskningsledare VTI; Mikael Odenberg, Gd Svenska kraftnät; Bettina Lemström, Arbets- och näringsministeriet Finland; Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

 • Diskussion

  Diskussion: Lise Nordin, riksdagsledamot (Mp); Cecilie Tenfjord-Toftby, riksdagsledamot (M); Maria Weimer, riksdagsledamot (L); Markus Wråke, IVL.

  Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

- Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer med ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi. Denna rapport är ett viktigt bidrag inför kommande vägval för att nå våra klimatmål. Nordiskt samarbete är nyckeln för ett kostnadseffektivt och välfungerande energisystem, sa energiminister Ibrahim Baylan när han inledde seminariet.

Lansering av rapporten

Under några veckors tid lanseras rapporten Nordic Energy Technology Perspectives 2016 i olika nordiska länder, med start i Stockholm den 23 maj. På seminariet i Stockholm deltog svenska politiker, experter från IEA och Nordisk Energiforskning, intresserade företag och forskare samt representanter från myndigheter.

Se webbsändning i efterhand:

Rapportens slutsatser och utgångspunkter

Utgångspunkten för studien är att belysa hur Norden som region ska kunna nå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050. Rapporten visar att det finns en tydlig och fördelaktig teknisk och ekonomisk väg för Norden att gå för att nå detta mål till 2050.

I huvudsak visar rapporten tre slutsatser:
1. Norden bör planera för ett mer decentraliserat och flexibelt elsystem än idag. För att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem är det mindre kostsamt att förändra systemet till mer distribuerad produktion med en hög andel vindkraft än att upprätthålla ett centraliserat kraftsystem baserat på kärnkraft och termisk kraftproduktion.

2. Norden behöver stödja teknikutveckling för att främja minskade koldioxidutsläpp inom transport- och industrisektorn. Utsläppen från industrin kräver snabba framsteg för till exempel användning av avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och andra innovativa lösningar för låga koldioxidutsläpp inom processteknik.

3. Norden bör utnyttja den positiva ambition som finns i nordiska städer för att stärka insatser för energieffektivisering inom transport och byggnader. Flera nordiska huvudstäder och mindre städer har antagit klimatmål som är mer aggressiva än de nationella målen. Bättre anpassning och samarbete mellan nationell och lokal politik möjliggör nationella insatser som drar nytta av städernas drivkraft och ledarskap.

Nordic Energy Technology Perspectives 2016

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan nordiska forskningsinstitutioner, International Energy Agency (IEA) och Nordisk Energiforskning (Nordiska Ministerrådet). Rapporten baseras på IEA:s rapportserie Energy Technology Perspectives, som är en av IEA:s flaggskeppspublikationer (den andra är World Energy Outlook).