Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ministrar diskuterar ett socialt Europa

Publicerad

Sociala rättigheter och regler för utstationering av arbetstagare tillhör punkterna på dagordningen för rådsmötet i Bryssel den 8 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson representerar Sverige vid rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltar i rådsmöte i Bryssel den 8 december 2016
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ska diskutera sociala rättigheter och utstationeringsdirektivet med EU-kollegorna i Bryssel den 8 december. På bilden samtalar Ylva Johansson med kommissionär Thyssen. Arkivbild. Foto: Europeiska unionens råd

Till grund för policydebatten om hur EU kan utveckla de sociala rättigheterna ligger meddelandet om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Det presenterade kommissionen i mars 2016. Bland initiativen märks lika möjligheter till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor och hållbar social trygghet.

Regeringen prioriterar ett starkt och socialt Europa som bygger på en samverkan mellan tillväxt, konkurrenskraft, sociala framsteg, jämlikhet och solidaritet.

Ändring av utstationeringsdirektivet

Det slovakiska ordförandeskapet ska informera om arbetet med de bestämmelser som ska gälla när arbetstagare utstationeras för arbete under en begränsad tid i ett annat land inom EU/EUS.

För en tid sedan fick kommissionen ett så kallat gult kort för förslaget till utstationeringsdirektiv vilket innebär att kommissionen måste ompröva det. Anledningen är att en tredjedel av EU-länderna anser att förslaget strider mot den så kallade subsidiaritetsprincipen.

Kommissionen meddelade i juli 2016 att de står fast vid förslaget. Det slovakiska ordförandeskapet har därefter lagt fram ett kompromissförslag men det råder ingen samsyn om det.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson välkomnar kommissionens ansats att skapa mer likabehandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare med respekt för den fria rörligheten av tjänster.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Kommenterad dagordning för mötet

Pressmeddelande: Ylva Johansson deltar vid ministerrådsmöte