Ibrahim Baylan uppmärksammar Belysningsutmaningen

Belysningsutmaningen fyller 1 år och för att fira detta besökte samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Gröna Lund, en av de senaste aktörerna att gå med i satsningen. Mycket har hänt sedan satsningen lanserades för ett år sedan och i dag är aktörer från både offentlig och privat sektor anslutna.

 • Energiminister Ibrahim Baylan står på en stege och tar emot en LED-lampa av Park and Resorts koncernchef

  Under sitt besök hjälpte samordnings- och energiminsiter Ibrahim Baylan Gröna Lund i deras arbete med att byta ut sin belysning till LED-belysning.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Minister Ibrahim Baylan lyssnar på när Parks and Resorts berättar om sitt hållbarhetsarbete

  Koncernchef Christer Fogelmarck och hållbarhetschef Carin Broryd berättar för samordnings och energiminister Ibrahim Baylan om deras engagemang i Belysningsutmaningen och deras hållbarhetsarbete.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Minister Ibrahim Baylan går runt inne på Gröna Lund tillsammans med representanter från Gröna Lund och Energimyndigheten

  Under samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans besök berättade Gröna Lund om sitt arbete med att byta alla 17 000 belysningspunkter till energieffektiv LED-belysning.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

 • Minister Ibrahim Baylan står tillsammans med representanter från Gröna Lund och Energimyndigheten

  Johanna Whitlock, projektledare för Belysningsutmaningen på Energimyndigheten; Adam Nilsson, energiingenjör på Gröna Lund; samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan; Carin Broryd, inköps- och hållbarhetschef på Parks and Resorts; Christer Fogelmarck, koncernchef på Parks and Resorts.

  Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

I maj 2016 lanserade Ibrahim Baylan Belysningsutmaningen. Sedan dess finns en plattform för offentliga och privata aktörer att jobba tillsammans och se till att Sverige är drivande i arbetet med att utveckla och sprida morgondagens belysningslösningar.

– Det sker en spännande teknisk förändring på belysningsområdet. Min förhoppning är att vi genom Belysningsutmaningen hittar en form för hur det offentliga och privata kan arbeta tillsammans. Det kan också bli ett exempel på hur energiomställningen kan användas till att skapa tillväxt och jobb, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

2017 anslöt sig Gröna Lund till Belysningsutmaningen som en del i sitt hållbarhetsarbete. Nöjesparken har satt som mål att byta ut alla 17 000 belysningspunkter till LED-belysning.

Erfarenheterna från det första året med Belysningsutmaningen visar att det finns flera olika skäl att satsa på effektiv belysning, bland annat att få minskade utgifter och att den snabba utvecklingen av belysningstekniken har bidragit till att skapa nya möjligheter till ljusdesign. Den ökade efterfrågan på bättre belysning har också skapat nya möjligheter att ljussätta skol- och sjukhuslokaler, vilket kan få goda sociala följdeffekter.

Energimyndigheten har, som en del av regeringsuppdraget att genomföra Belysningsutmaningen, genomfört en rad aktiviteter under året. Myndigheten för en nära dialog med kommunala energi- och klimatrådgivare för att nå ut till svenska konsumenter och upplysa om den nya teknikens fördelar. De arbetar även nära Upphandlingsmyndigheten för att stödja offentliga och privata aktörer i upphandlingen av effektiv och kvalitativ belysning.

Belysningsutmaningen och Global Lighting Challenge

Energimyndigheten fick i maj 2016 ett regeringsuppdrag att öka aktiviteterna i Sverige för att främja energieffektiv belysning som ett sätt att minska behovet av el. Belysningsutmaningen är det svenska genomförandet av det internationella initiativet Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet i Paris 2015. Målet för Global Lighting Challenge är att få ut 10 miljarder högeffektiva och högkvalitativa lampor på marknaden så fort som möjligt. Flera länders regeringar har ställt sig bakom Global Lighting Challenge så som Sverige, Indien, Tyskland, Sydafrika, USA och Förenade Arabemiraten.