Ibrahim Baylan förbereder inför svenskt ordförandeskap vid internationellt energimöte

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan träffade Internationella energibyråns (IEA) exekutivdirektör Fatih Birol den 2 juni i Stockholm. Mötet var ett led i förberedelserna inför IEA:s ministermöte i november 2017 där Ibrahim Baylan är ordförande.

Ibrahim Baylan och Fatih Birol samtalar
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och IEA:s exekutivdirektör Fatih Birol förbereder för höstens ministermötet hösten 2017. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

Mötet med Fatih Birol i Stockholm är en del av förberedelserna inför samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans ordförandeskap vid IEA:s ministermöte i Paris 7-8 november 2017. Under mötet fick Ibrahim Baylan en lägesuppdatering om arbetet med ministermötet och de båda diskuterade ministermötets agenda och upplägg.

– IEA:s arbete spelar en mycket viktig roll i energiomställningen och är viktig för det globala klimatarbetet. Organisationen har sin bas i världsledande statistik, analys och policyunderlag vilket möjliggör dialog på energiområdet med många av världens viktiga energinationer. I och med Sveriges ordförandeskap vid ministermötet får Sverige en nyckelroll i arbetet att driva IEA:s agenda och den globala energiagendan framåt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Fokus för ministermötet kommer att vara försörjningstrygghet under nya marknadsförutsättningar, arbetet med energiomställningen genom förnybar energi samt energieffektivisering och nya energiteknologier. Ministrarna kommer även att diskutera stärkt globalt samarbete, framförallt med tillväxtekonomier i relation till det globala klimatarbetet. En särskild del av mötet ägnas åt diskussioner och strategier med näringslivet.

Ministermötet samlar energiministrarna från IEA:s 29 medlemsländer, 10 partnerländer och ett 30-tal näringslivsföreträdare inom Energy Business Council.

– Jag ser fram emot IEA:s minsitermöte i höst. Förnybar och effektiv energianvändning är nyckeln till att lösa klimatutmaningen. Och precis som i arbetet att bromsa den globala uppvärmningen behöver energiomställningen lösas gemensamt med världens länder, säger Ibrahim Baylan.

Om International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. IEA har 29 medlemsländer och drivs genom ett sekretariat med knappt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.

IEA:s ministermöte hålls vartannat år, senast i 2015 då USA:s före detta energiminister Ernest Moniz var ordförande.