Världens största energiministermöten hålls nästa år i Malmö och Köpenhamn

Den 23-24 maj 2018 kommer Sverige tillsammans med Danmark, Finland, Norge, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet stå värdar för ministermötena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) i Malmö och Köpenhamn.

Ministermötena hålls den 23-24 maj 2018 på temat Energy Integration and Transition med fokus på utvecklingen och spridningen av energiteknik för framtidens behov. Under mötena samlas energiministrar för världens främsta energinationer och företrädare för näringsliv, forskning, civilsamhället och internationella organisationer. Tillsammans arbetar de mot det gemensamma målet att skynda på omställningen till hållbar energi.

– Energiomställningen behöver, precis som klimatutmaningen, lösas gemensamt. Vi som är värdar för 2018 års ministermöten ser ett stort värde i att tillsammans driva på utvecklingen av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering på energiområdet skapas nya jobb och tillväxt i Sverige och globalt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I juni 2017 var Kina värdar för det åttonde ministermötet inom samarbetet Clean Energy Ministerial (CEM8) och det andra inom samarbetet Mission Innovation (MI-2) i Peking. Nästa år kommer alltså det nionde Clean Energy Ministerial (CEM9) och det tredje Mission Innovaiton (MI3) hållas i Malmö och Köpenhamn.

Under veckan den 22-25 maj 2018 kommer det även att hållas ett flertal relaterade konferenser och seminarier i Öresundsregionen i samband med ministermötena CEM9 och MI-3.

Om Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

CEM:s fokus är att på ett globalt plan öka takten av energieffektivisering samt öka mängden och tillgången av hållbar energi. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010.

MI:s mål är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.