Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Sverige ska nå 50 % energieffektivisering – arbetet har inletts

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan höll i veckan ett rundabordssamtal med ett 20-tal företrädare för olika branscher. Ämnet för samtalet var energieffektivisering. Vid mötet överlämnade Baylan ett uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram sektorsvisa strategier för hur Sverige ska nå målet om 50 procent effektivare energianvändning till år 2030.

 • Gruppbild

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan och Energimyndighetens generaldírektör Erik Brandsma tillsammans med deltagarna i rundbordssamtalet.

  Foto: Jens Persson, Regeringskansliet

 • Karin Johansson

  Arbete med energieffektivisering är lönsamt för företagen, sa Karin Johansson, vd Svensk Handel.

  Foto: Jens Persson, Regeringskansliet

 • Martin Lindqvist

  Vi välkomnar en fortsatt dialog med Energimyndigheten, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist.

  Foto: Jens Perssson, Regeringskansliet.

 • Monica Karlsson

  Energibolagen möjliggör energieffektivisering genom samverkan, säger Halmstad energis vd Monica Karlsson.

  Foto: Jens Persson, Regeringskansliet.

- Det är viktigt att vi satsar på energieffektivisering av flera skäl. Ett effektivt utnyttjade av energi har både ekonomiska fördelar och bidrar till positiva miljö- och klimatmässiga effekter. Jag ser att vi behöver en bred förankring och engagemang hos olika aktörer för att kunna nå målet om 50% energieffektivisering, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Det var i december 2016 som de fem partierna från Energiöverenskommelsen även kunde besluta om ett gemensamt mål för Sverige om 50 % effektivare energianvändning till år 2030.

Enligt uppdraget till Energimyndigheten ska de i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med olika branscher formulera så kallade sektorsstrategier för energieffektivisering. För att inleda arbetet hade samordnings- och energiminister Baylan bjudit in ett antal nyckelaktörer från olika delar av samhället. De gav sin bild av hur olika branscher kan bidra till arbetet och identifierade några hinder som behöver övervinnas för att öka takten i arbetet med energieffektivisering i Sverige.

– Energieffektivitet är en affärsmässigt viktig fråga för industrin och vi välkomnar en fortsatt dialog med Energimyndigheten. För att minska CO2-utsläppen inom stålindustrin kommer det att krävas en ökad tillgång på fossilfri energi, säger SSAB vd Martin Lindqvist.

– Energibolagen är möjliggörare för energieffektivisering hos kunderna genom partnerskap och samverkan, säger Halmstad energis vd Monica Karlsson.

– Svenska handelsföretag har ett stort engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor. För företagen är arbetet med effektivisering av energianvändningen även en fråga om lönsamhet och om att vara konkurrenskraftiga även i framtiden, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Energimyndigheten ska nu tillsammans med olika branscher/samhällssektorer formulera strategier för arbetet med energieffektivisering. Deras första delrapport kommer i början av 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.