Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Regeringen satsar stort på yrkeshögskolan

Publicerad

Regeringens satsning i budgetpropositionen 2018 på yrkeshögskolan är den största utbyggnaden sedan yrkeshögskolans införande 2009 och innebär att antalet platser kommer öka med ca 45 procent till 2022. Fullt utbyggd omfattar satsningen totalt 920 miljoner kronor vilket motsvarar 14 000 platser inom yrkeshögskolan 2022.

Det finns idag en brist på arbetskraft med kvalificerad yrkeskompetens vilket utgör hinder för företag, och därmed Sverige, att växa och skapa fler arbetstillfällen. Regeringen satsar därför på fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan. Förslaget syftar till en bättre kompetensförsörjning och matchning på arbetsmarknaden. Det ger fler människor möjlighet att vidareutbilda sig inom ett yrke eller omskola sig till ett nytt yrke.

Förslaget innebär 1 100 nya platser inom yrkeshögskolan 2018. Fullt utbyggt 2022 innebär förslaget dock en ökning med nästan 14 000 nya platser utöver dagens cirka 30 000 platser. Yrkeshögskoleutbildningar utbildar till kvalificerad yrkeskompetens som exempelvis redovisningsekonom, specialistundersköterska och byggingenjör.

Till platser tillkommer även pengar för tillhörande studiemedel. För att möjliggöra studier för fler och en bättre ekonomisk situation för de som studerar avser regeringen som tidigare aviserats att höja studiemedlets bidragsdel med ca 300 kronor per studiemånad från 1 juli 2018. Studiemedlets totalbeloppet uppgår då till ca 11 300 kronor.

Regeringens målsättning är att alla som kan jobba ska jobba. I och med denna satsning kommer de som vill ta ett kliv i karriären och utbilda och kvalificera sig ytterligare att få bättre förutsättningar för det.

Budgetpropositionen för 2018 baseras på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.