Artikel från Statsrådsberedningen

Ny teknik får inte ses som ett hot

Publicerad

Utvecklingen av ny teknik går just nu väldigt snabbt. Med det följer många möjligheter för samhället, men också stora utmaningar. Entreprenören Nicklas Bergman kommer till Nationella innovationsrådets möte för att tala om trender inom ny teknik.

Nicklas Bergman tittar in i kameran.
"Folk får inte känna sig hotade utan måste se utvecklingen som en möjlighet", säger Nicklas Bergman. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den fjärde industriella revolutionen är här. Områden som artificiell intelligens, bioteknik och nanoteknik skapar nya förutsättningar och förändrar spelplaner. Nicklas Bergman befinner sig mitt i den här utvecklingen. Efter 25 år som entreprenör och teknikinvesterare bestämde han sig för att ta ett steg tillbaka, hinna reflektera och rikta blicken mot framtiden. Det gör han bland annat tillsammans med EU-kommissionär Carlos Moedas inom European Innovation Council.

På Nationella innovationsrådets möte ska Nicklas Bergman ge en bild av trenderna inom ny teknik.

- Det är stora samhällsomvälvande tekniker som knackar på. Jag vill prata om hur samhället och det politiska systemet kan agera för att vi ska kunna utnyttja utvecklingen fullt ut, säger han.

Vilka är de viktigaste förändringarna som ny teknik innebär för samhället på fem till tio års sikt?

- Jag jobbar ibland med ett längre perspektiv på upp till 50 år framåt i tiden. I det perspektivet är till exempel korsbefruktningen mellan nanoteknik, bioteknik och IT väldigt intressant. En sak detta kan leda till är att vi lever mycket längre. Vissa forskare menar på allvar att vi kan bli 300-400 år gamla vilket ställer enormt höga krav på samhället.

- I ett kortare tidsperspektiv kan vi se att energin blir billigare. För en tid sedan producerade Tyskland så mycket vindkraft att energin var gratis. I kombination med mer avancerad IT förändrar det maktbalansen i världen.

Vilka blir de viktigaste utmaningarna för regeringen att hantera?

- Frågorna om ny teknik måste kommuniceras och hanteras på ett sätt som gör att så många som möjligt blir delaktiga. Folk får inte känna sig hotade utan måste se utvecklingen som en möjlighet. En viktig fråga är om och i så fall hur den nya tekniken ska regleras. Ska vi till exempel släppa mänsklig kloning helt fritt?

Vad behöver Sverige bli bättre på när det gäller innovation?

- Vi är duktiga på forskning och innovation, men måste bli bättre på att ta tillvara resultaten och på så sätt skapa tillväxt. Sverige måste även hänga med i digitaliseringen, men den är bara uppvärmningen. Den stora förändringen kommer att ske när IT konvergerar med andra teknologier. Vi kan inte bli det främsta landet i världen på IT, därför måste vi arbeta på att bli bättre på att ta till oss ny teknologi och utnyttja möjligheterna.