Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Artikel från Miljödepartementet

Internationella energiministermöten till Öresundsregionen

I maj 2018 står Sverige tillsammans med EU/Norden värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras temaveckan Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen. Då samlas politiker, forskare och näringsliv för att diskutera framtidens energilösningar.

Öresundsbron
Öresundsbron Foto:Ulf Lindgren

– Jag ser fram mot samtal med världens energiministrar och beslutsfattare på hemmaplan, om hur vi gemensamt tar ansvar för att utveckla morgondagens hållbara energilösningar. Mötena kommer också att ge oss fantastiska möjligheter att marknadsföra nordiskt kunnande inom energiteknologi, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som företräder Sverige och kommer att leda delar av mötena.

Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) är parallella samarbeten som leds av energiministrarna i G20-länderna och de nordiska länderna. Den 23 maj 2018 äger Mission Innovation 3 rum på Malmö Live och dagen efter, den 24 maj, arrangeras CEM9 i Köpenhamn.

Den 22 maj hålls även det nordiska energiministermötet i Lund. Sverige är under 2018 ordförande i Nordiska ministerrådet.

Initiativ för att påskynda energiomställningen

CEM och MI samlar en grupp länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i ren energi. Initiativen ska stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring lagstiftning som kan bidra till att påskynda energiomställningen och därigenom minska klimatpåverkan från energisektorn. MI har fokus på utveckling och nya lösningar medan CEM har fokus på spridning av marknadsmogna lösningar.

Målet med Mission Innovation är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). MI lanserades vid klimattoppmötet COP21 i Paris 2015 och Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten. Sekretariatsfunktionen på MI är uppdelad på ett antal länder och leds av EU-kommissionen.

Clean Energy Ministerial vill på ett globalt plan öka takten i energieffektiviseringen samt öka mängden och tillgången på hållbar energi. CEM lanserades vid klimattoppmötet COP15 i Köpenhamn 2009. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010. Sedan årsskiftet har CEM ett sekretariat som sitter hos det internationella energiorganet International Energy Agency (IEA).

Det praktiska arbetet i samarbetena MI och CEM sker genom specifika initiativ och insatser kring ett antal valda nyckelområden där medlemsländerna kan välja att ansluta sig. Några exempel på områden där internationellt samarbete nu intensifieras tack vare CEM och MI är smarta elnät, elfordon, energieffektiva produkter och hanteringen av ökad andel variabel energi i elnäten.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var han energiminister.

Genvägar

Om Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

CEM:s fokus är att på ett globalt plan öka takten av energieffektivisering samt öka mängden och tillgången av hållbar energi. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010.

MI:s mål är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.