Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Gemensamma och långsiktiga lösningar för Östersjöns fiske diskuterades vid möte i nätverket Baltfish

Publicerad

Vid det regionala nätverkets Baltfish möte i Stockholm lyfte statssekreterare Lisa Backteman vikten av fortsatt nära dialog och samarbete kring Östersjön.

Kvinna som talar i bordsmikrofon
Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, inledningstalade vid möte med det regionala nätverket Baltfish. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Mellan den 1 juli 2018 och till och med den 30 juni 2019 är Sverige ordförande i det regionala forumet för fiskefrågor kring Östersjön, Baltfish. Sverige kommer under denna tid att arbeta för att arbetet med ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön går framåt samt att förvaltningsåtgärder är i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. Mötet i Stockholm den 5 september är det första under det svenska ordförandeskapet och samlade ett femtiotal representanter från Östersjöländerna samt även företrädare för fiskerinäringen samt miljöorganisationer.

I mötets inledningstal betonade statssekreterare Lisa Backteman att ett gott och effektivt samarbete vad gäller ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön är en prioriterad fråga för regeringen. Framförallt mot bakgrund av att många av de utmaningar som finns är gränsöverskridande och därför enbart kan föras framåt genom nära dialog och samarbete mellan berörda Östersjöländer och aktörer för att hitta gemensamma och långsiktigt hållbara lösningar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Faktaruta

Baltfish skapades på svenskt initiativ 2009 och är ett forum för de Östersjöländer som är medlemmar i EU att diskutera fiskeriförvaltningsfrågor som är relevanta för regionen. Sedan reformen av den gemensamma fiskeripolitiken används Baltfish också som forum där medlemmarna kan diskutera och lämna in gemensamma rekommendationer till kommissionen i syfte att nå vissa av de mål som pekas ut av lagstiftarna i EU.