134 svar med synpunkter på remissen om den framtida sammanhållningspolitiken

Publicerad

Den 5 juli skickades förslagen om flera av EU:s fonder inom sammanhållningspolitiken på remiss. Det gäller den regionala utvecklingsfonden, Interreg, socialfonden, havs- och fiskerifonden, asyl och migrationsfonden, fonden för inre säkerhet samt instrument för gränsförvaltning och visering.

Foto: Maria Nilsson, Regeringskansliet

Sista dag att svara på remissen var den 12 september och 134 svar med synpunkter har kommit till Regeringskansliet. Totalt svarade över 200 remissinstanser och svaren finns att läsa här på webbplatsen. De erfarenheter från nuvarande programperiod som beskrivits i remissvaren bidrar i dialogen kring den framtida sammanhållningspolitiken och i förhandlingsarbetet som pågår i Bryssel.

Den nuvarande programperioden sträcker sig till år 2020. Förutsättningarna för en ny programperiod påverkas av den budget och de förutsättningar som EU:s medlemsländer kan enas om. Förhandlingarna kan avslutas först när en nu flerårig budgetram för EU är slutförda.