Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Artikel från Socialdepartementet

Granskning av Sveriges arbete med att motverka våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Publicerad

Europarådet har publicerat sin första granskning av hur Sverige uppfyller sina åtaganden enligt organisationens konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Konventionen, som Sverige tillträdde 2014, är det mest heltäckande och utförliga instrumentet för mänskliga rättigheter på detta område.

I september 2017 lämnade regeringen en rapport om svenska förhållanden och insatser för att efterleva Istanbulkonventionen till Europarådets expertgrupp GREVIO. I februari 2018 höll GREVIO en dialog om detta arbete med en svensk delegation i Strasbourg och månaden därpå besökte GREVIO Sverige för möten med företrädare för regeringen, myndigheter, kommuner, landsting och civilsamhället. Fredagen 25 januari 2019 antog Europarådet GREVIO:s rekommendationer till Sverige.

Grundläggande utmaning för jämställdhet

Istanbulkonventionen handlar om åtgärder mot alla former av våld mot kvinnor och flickor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.  Den syftar också till att motverka alla former av våld i nära relationer, bland annat mot barn.

I granskningsrapporten uppskattar GREVIO att Sverige betraktar våld mot kvinnor som en grundläggande utmaning för jämställdhet och framhåller Sverige som ett jämställdhetspolitiskt föregångsland. GREVIO uppmärksammar särskilt 1998 års kvinnofridsreform, införandet av brottet grov kvinnofridskränkning och den nya sexualbrottslagstiftningen baserad på frivillighet 2018. Vidare berömmer GREVIO Sverige för att arbeta med en evidensbaserad ansats på konventionens område.

Rekommendationer från GREVIO

GREVIO lämnar också sammanlagt 41 rekommendationer till Sverige. Ett antal av dessa rekommendationer är särskilt starka, det vill säga att Sverige enligt GREVIO omedelbart bör åtgärda vissa brister.  Sverige har också lämnat förklarande kommentarer till GREVIO:s rapport som publicerats separat på Europarådets hemsida. Senast i januari 2022 beräknas regeringen rapportera hur Europarådets rekommendationer om Istanbulkonventionens genomförande har hanterats i Sverige.

Sveriges arbete med Istanbulkonventionen

Inom regeringskansliet samordnas arbetet med Istanbulkonventionen av Jämställdhetsenheten. Rapporten från GREVIO och Sveriges kommentarer delas med Riksdagen och översätts till svenska. De kommer att spridas till alla relevanta aktörer i Sverige. Under våren 2019 planeras ett särskilt möte om bland annat rekommendationer från GREVIO och Sveriges arbete med Istanbulkonventionen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.