Artikel från Finansdepartementet

Om sänkt skatt för personer över 65 år 2016-2020

Publicerad

Skatten för personer över 65 år har sänkts i flera steg under de senaste åren. Detta har gjorts för att minska skillnaden i skatt på pension och arbete. På den här sidan finns information om skattesänkningarna och vilka effekter de har haft på olika inkomster.

Bakgrund – varför är det skillnad i skatt på pension och arbete?


Det så kallade jobbskattavdraget som infördes för första gången 2007 innebär att skatten har sänkts för inkomster från arbete. Det har lett till att den som arbetar betalar en lägre skatt än den som tar ut pension. Skillnaden, eller skatteklyftan, som uppstått till följd av jobbskatteavdraget kallas ibland för pensionärsskatten.

Illustration: Finansdepartementet

2016 togs skatteklyftan bort för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden

1 januari 2016 sänktes skatten för pensionärer över 65 år så att skatteklyftan togs bort för månadsinkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänktes även för inkomster mellan 10 000 och 20 000 kronor.

Illustration: Finansdepartementet
Exempel på skillnad i beskattning mellan inkomster från arbete respektive pension för tre olika månadsinkomster 2016. Illustration: Finansdepartementet

2018 togs skatteklyftan bort för inkomster upp till 17 000 kronor i månaden

1 januari 2018 sänktes skatten för personer över 65 år så att skatteklyftan försvann helt för inkomster upp till omkring 17 000 kronor per månad. Skatten sänktes även för de med inkomster mellan 17 000 kronor och 35 000 kronor i månaden.

Illustration: Finansdepartementet
Exempel på skillnad i beskattning mellan inkomster från arbete respektive pension för tre olika månadsinkomster 2018 Illustration: Finansdepartementet

2019 infördes ett nytt jobbskatteavdrag till följd av riksdagens beslut om statens budget

Som en följd av att riksdagen biföll Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation avseende statens budget för 2019 infördes ett nytt jobbskatteavdrag den 1 januari 2019. I budgetreservationen ingick även förslag om att sänka skatten för pensionärer. Eftersom skatten sänktes både för de som arbetar och de som tar ut pension påverkades inte skatteklyftan i samma utsträckning som vid tidigare sänkningar. Skatteklyftan är fortfarande borta för inkomster upp till omkring 17 000 kronor i månaden.  Det sjätte jobbskatteavdraget innebär att skatteklyftan ökade med totalt 3 miljarder kronor jämfört med om jobbskatteavdraget inte hade införts.

Illustration: Finansdepartementet
Exempel på skillnad i beskattning mellan inkomster från arbete respektive pension för tre olika månadsinkomster 2019. Illustration: Finansdepartementet

Ytterligare sänkt skatt för personer över 65 från 1 januari 2020

I detta steg sänktes skatten för personer över 65 år med inkomster mellan ca 17 000 och 115 000 kronor per månad så att skatteklyftan för dessa inkomster minskar ytterligare. I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen att sista steget för att ta bort skatteklyftan ska genomföras 2020. Skattesänkningen som regeringen nu genomfört följer den aviserade planen, men eftersom jobbskatteavdraget som infördes 2019 innebär att skatteklyftan ökade med sammanlagt 3 miljarder kronor återstår en klyfta även efter den här sänkningen. Om det sjätte jobbskatteavdraget inte hade införts hade skatteklyftan i och med det här förslaget varit helt borta för samtliga inkomstgrupper

Illustration: Finansdepartementet
Exempel på skillnad i beskattning mellan inkomster från arbete respektive pension för tre olika månadsinkomster från 2020. Illustration: Finansdepartementet

Fakta: Så sänks skatten för pensionärer

Sänkningen av skatten för pensionärer sker genom att det förhöjda grundavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Det förhöjda grundavdraget är ett avdrag som Skatteverket automatiskt gör från dina inkomster (t.ex. pension och lön) i samband med att din skatt beräknas.