Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Sverige ställer sig bakom vätgasdeklaration

Publicerad

Torsdagen den 25 juli skrev Sverige på en vätgasdeklaration som Österrike presenterade under sitt ordförandeskap hösten 2018.

Ladda ner:

Österrike föreslog under ett informellt ministermöte hösten 2018 en icke-bindande deklaration som innebär att EU:s medlemsstater ska forska kring, och utveckla, vätgas som energikälla och fordonsbränsle.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman undertecknade torsdagen den 25 juli 2019 ett brev till den österrikiska hållbarhetsministern Maria Patek om att Sverige skriver under deklarationen.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.