Artikel från Kulturdepartementet

Kultur i hela landet – dialog om kultursamverkansmodellen med regionala politiker

Publicerad

Onsdagen den 25 september samlades ett 40-tal regionpolitiker från hela landet till ett dialogmöte om kultursamverkansmodellen med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg. Syftet med modellen är att kulturen ska komma närmare medborgarna och att alla ska ha tillgång till kulturlivet. Den ger också utrymme för regionala prioriteringar och en ökad frihet för regionerna att fördela pengar inom kulturområdet på egen hand.

 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med deltagare vid dialogmötet.

  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillsammans med deltagare vid dialogmötet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Deltagarna vid dialogmötet lyssnar när Amanda Lind talar.

  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind talar inför deltagarna vid dialogmötet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg talar inför deltagarna vid dialogmötet.

  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och statssekreterare Helene Öberg talar bland annat om kultur i hela landet och regionernas roll i kulturpolitiken.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under dagens fanns möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och idéer kring kultursamverkansmodellen och andra kulturpolitiska frågor. På plats var också representanter från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Myndigheten för kulturanalys, Statens kulturråd och Samverkansrådet för att berätta om sina roller och uppdrag.

Samverkan i fokus

– Syftet med kultursamverkansmodellen är att de statliga kulturpengarna ska nå ut i hela landet. Det är fullständigt fundamentalt med samverkan och att det finns lokal och regional verksamhet för att uppnå de statliga kulturmålen, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind i sitt inledande tal till deltagarna.

Samverkan stod i fokus under dagen på flera sätt. Det diskuterades hur samverkan både kunde ske mellan regioner och mellan regioner och staten. Amanda Lind öppnade även upp för frågor som inte bara rör kultursamverkansmodellen utan menade att det är bra att samverka över gränser. Hur kulturen samspelar med andra politiska områden är ett exempel på detta där bland annat sjukvården, besöksnäring och det civila samhället nämndes som områden där samarbete kan ske.

Utbyte av erfarenheter och idéer

Dialogen utgjorde ett tillfälle för politikerna att diskutera kultursamverkansmodellen utifrån regionernas behov och perspektiv. Deltagarna hade möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter. En gemensam utmaning handlade om hur man kan argumentera för kulturens värde i ett tuffare ekonomiskt klimat. Vidare diskuterades kring kulturens värde i sig genom sin inverkan på samhällets utveckling och demokratin.

– Vi behöver stå med raka ryggar och peka på kulturens betydelse, det är en viktig del av arbetet framåt, sa Amanda Lind.

Utveckling av modellen

Amanda Lind berättade att hon för några år sedan var i samma sits som deltagarna vid dialogen. Då deltog hon vid ett dialogmöte om kultursamverkansmodellen i sin tidigare roll som lokalpolitiker. Sedan dess har det hänt mycket och nu är hon redo att ta nya steg för att utveckla modellen.

– Det känns bra att börja mandatperioden med att ge ny energi och gå in i det här tillsammans för hela den nationella kulturpolitiken. Jag är ödmjuk och peppad inför att tillsammans arbeta med modellen, sa ministern.

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen har funnits sedan 2011 och innebär att ca 1,3 miljarder kronor fördelas till att stödja kulturell verksamhet runt om i Sverige. Alla regioner förutom Stockholm är med i modellen.