Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Steg på vägen mot en klimatlag för EU

Publicerad

När miljö- och klimatminister Isabella Lövin träffade EU-kollegorna i Luxemburg 23 oktober kom de överens om stora delar av den europeiska klimatlag som ska sätter ramarna för hur EU ska bli klimatneutralt senast 2050. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s strategi för biologisk mångfald till 2030.

Isabella Lövin i mötessalen
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på miljörådets möte i Luxemburg 23 oktober. Foto: Europeiska unionens råd

En klimatlag för EU

På miljörådet antog ministrarna en så kallad partiell allmän inriktning om EU-kommissionens förslag om en klimatlag för EU. När den är klar ska klimatlagen sätta ramarna för hur EU ska uppnå målet att bli klimatneutralt senast 2050. På mötet kom ministrarna överens om delar av förslaget, bland annat om hur klimatmålen mellan år 2030 och 2050 ska fastställas. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin gjorde på mötet ett uttalande å flera länders vägnar om att målet om klimatneutralitet till 2050 bör gälla både för EU som helhet och för varje enskilt medlemsland.

Nästa steg är att Europeiska rådet ska besluta om EU:s uppdaterade klimatmål för 2030. När EU-länderna har enats om ett skärpt klimatmål till 2030 kommer även detta att skrivas in i klimatlagen.

Biologisk mångfald

Ministrarna antog också slutsatser om biologisk mångfald som godkänner EU-kommissionens förslag till mål för arbetet med biologisk mångfald fram till 2030.

Övriga frågor

På mötet togs också ett antal övriga frågor upp. Bland annat presenterade EU-kommissionen tre nya förslag; ett åttonde miljöhandlingsprogram, en revidering av Århusförordningen och EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet 23 oktober