Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Klimat, corona och långtidsbudget på toppmöte

Publicerad

Klimat, corona och EU:s långtidsbudget var några av frågorna i fokus när statsminister Stefan Löfven träffade sina stats- och regeringschefskollegor på ett EU-toppmöte i Bryssel 10–11 december. EU-ledarna tog även upp en rad utrikesfrågor och EU:s framtida relation med Storbritannien.

Coronasamordning

EU-ledarna hade en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna.

– För det första har vi diskuterat pandemiläget runtom i medlemsstaterna och det är alldeles uppenbart att det är allvarligt på många håll. Det finns dock ett ljus i tunneln och det är naturligtvis vaccinet. Vi har en bred samsyn mellan EU-ledarna om hur viktigt EU-samarbetet har varit för att få tillgång till vaccin och så pass snabbt. Det gör oss också förvissade om att fortsätta samarbeta när det gäller covid-19, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

EU:s klimatmål till 2030

EU-länderna måste se över sina klimatmål för de närmaste åren för att bli klimatneutralt 2050. På mötet beslutade stats- och regeringscheferna om skärpta klimatmål till 2030.

– Det var väldigt långa och bitvis svåra diskussioner om klimatet. All vetenskap visar att vi måste göra mer här och nu, tiden håller helt enkelt på att rinna ifrån oss. EU-länderna måste vara drivande i den här klimatomställningen. Därför var det viktigt att vi kunde enas om ett skarpare mål nu redan 2030, alltså minst 55 procents minskning. Genom att ligga långt framme i klimatomställningen så stärker vi också EU:s konkurrenskraft, fler jobb i Sverige och fler jobb i EU i helhet, sade statsministern också.

EU:s långtidsbudget

– Igår enades vi också om den sista delen i långtidsbudgeten. Sverige har länge drivit på för att det måste finnas en koppling mellan utbetalning av pengar å ena sidan och rättsstatens principer å andra sidan. När länder inte respekterar EU:s grundläggande värderingar måste det få konsekvenser för hur mycket stöd man kan få samtidigt från EU:s budget. Efter att det tyska ordförandeskapet föreslagit ett förklarande uttalande har vi nu äntligen en sådan mekanism på plats, sade statsministern.

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket. Sedan sommaren har förhandlingar om långtidsbudgeten pågått och avslutats med Europaparlamentet. Några EU-länder har haft svårt att godkänna överenskommelsen eftersom utbetalningar från EU-budgeten för första gången kopplas till rättsstatens principer.

– Det här har varit helt avgörande för att överenskommelsen mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet ligger fast. Och det gör den. Jag vill passa på att säga att det tyska ordförandeskapet med Angela Merkel i spetsen har gjort ett mycket bra jobb för att få detta i hamn utan att kompromissa med rättsstatens principer, sade statsministern vidare.

Den framtida relationen med Storbritannien

Den senaste tiden har förhandlingarna mellan EU och Storbritannien varit intensiva. Utestående frågor är bland andra hur reglerna för rättvis konkurrens och överenskommelsen om fisket ska se ut samt hur reglerna för tvistlösning ska utformas.

På mötet fick EU-ledarna en mycket kort redogörelse om förhandlingarna om den framtida relationen med Storbritannien av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Turkiet och Ryssland

– Vi diskuterade också Turkiet och konstaterade att utvecklingen där har gått fortsatt i fel riktning under hösten. Vi kom överens om att förbereda för att utöka de sanktioner som redan är beslutade, sade statsministern och fortsatte:

– Slutligen så gavs det klartecken för att återigen förlänga sanktionerna mot Ryssland. Det är oerhört viktigt att EU fortsätter visa enighet i den frågan.

Eurotoppmöte

På fredagen var det ett även ett eurotoppmöte i så kallat inkluderande format, då även EU-länder utan euron som valuta också är välkomna. Stats- och regeringscheferna behandlade bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om toppmötet 10-11 december

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.