Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige ökar det humanitära stödet till Ukraina ytterligare

Publicerad

I dag, söndag den 27 februari höll biståndsminister Matilda Ernkrans en pressbrief om Sveriges stöd till Ukraina tillsammans med Göran Holmqvist, avdelningschef för humanitärt bistånd på Sida.

Sverige är sedan en lång tid ett av de länder som ger störst bistånd till Ukraina, både reforminriktat utvecklingssamarbete och humanitärt stöd. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har regeringen fattat beslut om ytterligare medel som ska lindra nöden för landets befolkning.

- I ljuset av de senaste dagarnas fruktansvärda utveckling har regeringen nu beslutat om ytterligare 20 miljoner för internationella rödakorskommitténs arbete i Ukraina. Sverige stödjer därmed deras humanitära respons till Ukraina med 55 miljoner kronor, berättade biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige ger årligen ett stort bistånd till FN:s flyktingorgan UNHCR, som finns på plats mellan gränsen mot Ukraina och Moldavien, dit många ukrainare flyr. Stödet kan användas till snabba insatser för att hjälpa flyktingar, där behoven är som störst.

- Mot bakgrund av snabbt ökande flyktingströmmar har regeringen också beslutat om att tidigarelägga en betalning till UNHCR om 50 miljoner kronor för att kunna möta de humanitära behoven som utvecklingen i Ukraina orsakar, meddelade biståndsministern.

Totalt presenterade biståndsministern utbetalningar och stödåtgärder som omfattar 100 miljoner kronor. Det handlar om 50 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR, 30 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond och 20 miljoner kronor till Internationella rödakorskommittén.

Med dagens besked har Sverige sedan 2014 bidragit med 391 miljoner kronor i form av humanitärt bistånd till Ukraina.

Sidas avdelningschef för humanitärt bistånd Göran Holmqvist framhöll allvaret i den humanitära situationen och att de största behoven kommer att vara bland dem som inte har möjlighet att fly. Sida kan snabbt godkänna överförande av resurser dit de bäst behövs. Sida inväntar nu behovsanalyser från FN-organ som OCHA och UNHCR för att effektivt kunna möta situationen.

Sveriges bistånd till Ukraina

Sverige är en av de största bilaterala givarna till Ukraina. Sverige har sedan 2014 bidragit med 341 miljoner kronor i humanitärt bistånd till Ukraina. Regeringens nya biståndsstrategi för reformsamarbete med Östeuropa som beslutades 2021, där Ukraina är största mottagarland, omfattar cirka 260 miljoner kronor till Ukraina årligen i sju år. Stödet fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomisk utveckling samt klimat och miljö. Ett ökat fokus läggs också på konfliktfrågor. Att bygga motståndskraft även mot andra former av antidemokratisk påverkan, inte minst genom stöd för yttrandefrihet och fri och oberoende media, är också prioriterat.