Jämställdhet i fokus när Paulina Brandberg mötte civilsamhällesorganisationer

Publicerad

Den 21 november bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg in till ett frukostmöte med företrädare för civilsamhället. Ett antal organisationer som verkar för ett jämställt samhälle och mot mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck deltog. Alla organisationerna fick ett kort samtal var på tu man hand med ministern.

 • Paulina Brandberg i dialog med representanter från organisationen ROKS.

  Paulina Brandberg i dialog med representanter från organisationen ROKS.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Paulina Brandberg i dialog med representanter från organisationen Akillesjouren.

  Paulina Brandberg i dialog med representanter från organisationen Akillesjouren.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Statssekreterare Martin Andreasson i dialog med representanter från organisationen ROKS.

  Statssekreterare Martin Andreasson i dialog med representanter från organisationen ROKS.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Frukostmingel, representanter från organisationen Sveriges Kvinnoorganisationer.

  Frukostmingel, representanter från organisationen Sveriges Kvinnoorganisationer.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Frukostmingel, representanter från organisationen Talita.

  Frukostmingel, representanter från organisationen Talita.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Frukostmingel, representanter från organisationen UN Women.

  Frukostmingel, representanter från organisationen UN Women.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

 • Frukostmingel, representant från organisationen RFSL Ungdom.

  Frukostmingel, representant från organisationen RFSL Ungdom.

  Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Mötet syftade till att den nytillträdda jämställdhetsministern skulle få diskutera prioriterade frågor i jämställdhetsarbetet med civilsamhället. Paulina Brandberg presenterade regeringens prioriteringar inom jämställdhetsområdet och underströk civilsamhällets betydelse för att driva jämställdhetsarbetet framåt. Ministern framhöll att civilsamhället har spelat en viktig roll för de framsteg vi idag ser inom jämställdhetsområdet. Hon betonade också att mycket återstår att göra.

Prioriterat av regeringen

Jämställdhetsministern lyfte fram att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck handlar om några av de mest extrema kränkningarna av människors grundläggande fri- och rättigheter. Arbetet med att förebygga och bekämpa den typen av våld och förtryck är prioriterat av regeringen. Regeringen kommer att arbeta hårt för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer, sexuellt våld, prostitution och människohandel, samt barn och hbtqi-personers utsatthet.

– Jag är stolt över att företräda en regering som kommer att ha höga ambitioner för att både stärka skyddet och rörelsefriheten för de utsatta, och skärpa och bredda lagstiftningen mot förövarna. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att intensifieras, bland annat genom en kraftigt förstärkt långsiktig satsning, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg med anledning av mötet.

Regeringen vill under mandatperioden även göra en stor satsning riktad mot mer jämställd vård, kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Även stödet till kvinnors och flickors organisering i utsatta områden ska öka för att stärka jämställdheten.

Lista över inbjudna organisationer

1. 1,6- och 2,6-miljonerklubben
2. Akillesjouren
3. ECPAT
4. Fredrika Bremer-förbundet
5. GAPF
6. Kvinnors rätt
7. RFSL
8. RIFFI
9. ROKS
10. Storasyster
11. Sveriges Kvinnoorganisationer
12. Talita
13. TCO
14. Unizon
15. UN Women
16. Varken hora eller kuvad