Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Statsrådsberedningen

Politisk reklam, slutsatser om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen och gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar på GAC 13 december 2022

Publicerad

När EU-ministrarna möts i Bryssel den 13 december 2022 står bland annat politisk reklam, slutsatser om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen, den årliga rättsstatsdialogen och gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar på dagordningen. EU-minister Jessika Roswall företräder Sverige vid mötet.

Förordningen om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam

Kommissionen presenterade den 24 november 2021 ett förslag till förordning om transparens och inriktning vad gäller politisk reklam. Förslaget innehåller harmoniserande krav på transparens då en tjänsteleverantör utarbetar, placerar, främjar, publicerar eller sprider politisk reklam.

Den text som nu föreligger har förbättrats i flera avseenden genom förtydligade definitioner och för Sverige viktiga begränsningar i relation till yttrande- och pressfrihetsprinciper och nationell grundlagsreglering.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom den kompromiss som föreslås ligga till grund för en allmän inriktning i rådet.

Förberedelser inför Europeiska rådet den 15 december 2022: slutsatser

Rådet ska förbereda Europeiska rådets möte den 15 december med utgångspunkt i ett utkast till slutsatser. På dagordningen står Rysslands invasion av Ukraina, energi och ekonomi, säkerhet och försvar, södra grannskapet och yttre förbindelser.

Slutsatser om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen

Ministrarna väntas besluta om slutsatser om utvidgningen samt stabiliserings- och associeringsprocessen. Utvidgningspaketet för 2022 innehåller ett meddelande om utvidgningsprocessen samt landrapporter för Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. EU-närmandet i Georgien, Moldavien och Ukraina omfattas inte av årets utvidgningspaket men omnämns i de föreslagna slutsatserna.

Regeringen stödjer att rådsslutsatser antas om utvidgningen samt associerings- och stabiliseringsprocessen.

Den årliga rättsstatsdialogen: landsspecifik diskussion

Vid de landspecifika diskussionerna avser regeringen redovisa situationen på rättstatsområdet i Sverige samt vad som görs för att följa rekommendationerna i kommissionens årliga rättsstatsrapport. Regeringen tar rekommendationerna på allvar.

Lagstiftningsplanering: Gemensam förklaring om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2023–2024

Vid mötet väntas ministrarna välkomna den gemensamma förklaringen för 2023. Dokumentet har förhandlats fram av ordförandeskapet, Europaparlamentet och kommissionen.

Den europeiska planeringsterminen 2023

Den europeiska terminen är det ramverk inom EU som syftar till att öka samstämmigheten i rapporteringen och granskningen av medlemsstaternas åtgärder inom ramen för ekonomisk, sysselsättnings- och socialpolitik genom stabilitets- och tillväxtpakten, förfarandet för övervakning av makroekonomiska obalanser samt de nya EU-målen på det sociala området.

Uppföljning av återkopplingsevenemanget efter konferensen om Europas framtid

Regeringen anser att uppföljningen av konferensen inte ska omfatta fördragsändringar eftersom det i nuläget inte finns någon samsyn kring vad som vore syftet med en sådan process och att den därmed kan bidra till att skapa och fördjupa sprickor inom EU-samarbetet.

Det inkommande svenska ordförandeskapet står redo att fortsätta diskussionerna under våren 2023 där så bedöms påkallat.

 

Producerat av EU-representationen.

Laddar...