Artikel från Utrikesdepartementet

Stärkt partnerskap mellan EU och den indopacifiska regionen

Publicerad

Den 13 maj 2023 hölls EU Indo-Pacific Ministerial Forum i Stockholm, det största utrikespolitiska mötet som hålls i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet. Tillsammans står EU och den indopacifiska regionen för 70 % av den globala handeln och över 60 % av direkta investeringsflöden. Utrikesminister Tobias Billström och EU:s höga representant för utrikesfrågor Josep Borell stod värdar för mötet.

Ett sextiotal länder från EU och den indopacifiska regionen deltog på utrikesministernivå, liksom företrädare för ett antal regionala organisationer. Mötet hölls på Expo i närheten av Arlanda flygplats.

Ministerforumet var en uppföljning på det möte som hölls i Paris förra året och ett led genomförandet av EU:s strategi för samarbetet med den indopacifiska regionen. H.M Konungen och H.K.H Kronprinsessan närvarade under forumets öppnade.  

Diskussionerna på mötet fokuserade på grön omställning, handel och säkerhet. Bland huvudtalarna fanns bland annat utrikesministrar från Frankrike, Indien, Indonesien och Komorerna. Många talare underströk vikten av stärkt partnerskap mellan EU och den indopacifiska regionen för att gemensamt främja fred, säkerhet, välstånd och handel såväl globalt som regionalt. Flera ministrar framhöll även betydelsen av att stå upp för folkrätten och en regelbaserad världsordning. 

Innan mötet inleddes hölls en informell lunch med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba.