Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Lyckad start på sjukvårdsministerns regionturné

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla regioner i Sverige under mandatperioden. Denna regionturné började i Kramfors i Västernorrland, där ministern bland annat besökte Hälsocentralen Kramfors.

  • Acko Ankarberg Johansson intervjuas. Bakom henne en skylt där det står Hälsocentralen Kramfors.

    Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johanssons regionturné började i Västernorrland och Kramfors.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Två personer med ryggen mot kameran. I bakgrunden syns medicinsk utrustning.

    Ministern besökte de olika verksamheterna på Hälsocentralen Kramfors, en av hälsocentralerna i regional regi i Region Västernorrland.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

– Det händer väldigt mycket inom sjukvårdspolitiken den här mandatperioden, och därför är det viktigt för mig att vi utvecklar dialogen med sjukvårdens huvudmän i regionerna. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas ju bäst i dialog med berörda aktörer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regionturnéns första besök tog plats i Kramfors och Region Västernorrland den 4 oktober. Under besöket på Hälsocentralen Kramfors, en av hälsocentralerna i regional regi, fick ministern en introduktion till verksamheten av Elina Backlund Arab, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Västernorrland, och Anders Sylvan, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör. Ministern gjorde också ett besök på Hälsocentralen Kramfors olika verksamheter, så som Familjecentralen och den psykiatriska mottagningen. Fokus för besöket var också dialog om hälso- och sjukvården med områdesdirektörer från bland annat psykiatrin och närsjukvården. Under dialogen informerade ministern om regeringens satsningar och utmaningar inom sjukvårdspolitiken, och hälso- och sjukvårdsledningarna i regionen framförde de frågor de tycker är viktiga.

Dialogerna med hälso- och sjukvården huvudmän i regionerna kommer att fortsätta under hela mandatperioden. Nästa besök på turnén sker i Halland i november.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Laddar...