Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Besök i Nyköping med fokus på akut- och primärvård

Publicerad

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson besökte Region Sörmland och residensstaden Nyköping som del av sin regionturné. Ministern besökte Vårdcentralen Åsidan och Nyköpings lasarett.

  • Foto på Acko Ankarberg Johansson på besök på sjukhus. En man i kostym står i bakgrunden.

    I Nyköping besökte sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Nyköpings lasarett och Vårdcentralen Åsidan. Regionstyrelsen ordförande Christoffer Öqvist deltog vid hela besöket.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

  • Kvinna blir fotograferad utomhus.

    Under besöket i Nyköping hann ministern också att träffa lokalmedia.

    Foto: Joel Apelthun/Regeringskansliet

– Det var mycket spännande att få se den nya akutmottagningen på Nyköpings lasarett som snart kommer att öppna för patienterna och glädjande att höra om hur man har inkluderat både medarbetar- och patientperspektivet under byggnationen. Samtidigt ser man över arbetssätten i syfte att ge ett så gott och behovsbaserat bemötande som möjligt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Region Sörmland genomför omfattade ny- och ombyggnationer på Nyköpings lasarett, och snart öppnar den nya akutmottagningen och en ny operationsavdelning. Den nya akutmottagningen har bland annat fler observationsplatser och behandlingsrum än tidigare, och möjlighet till separat flöde för infektionspatienter.

Ministern gjorde också ett besök på Vårdcentralen Åsidan för en presentation av hur regionen arbetar inom primärvården. Bland annat satsar man på kompetensförsörjning av ST-läkare i allmänmedicin och man arbetar mer i team med fler yrkesgrupper inom primärvården.

Med på besöket deltog representanter för sjukhuset och Region Sörmland, bland annat regionstyrelsens ordförande Christoffer Öqvist och ordförande i regionfullmäktige Emil Carlsson.

Efter presentation av den nya akuten och regionens primärvård hade ministern sedvanlig dialog med regionledningen för att diskutera aktuella politiska frågor inklusive den tuffa ekonomiska situationen samt utmaningar och möjligheter kopplat till hälso- och sjukvårdens förutsättningar.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Laddar...